LEGE nr. 69 din 29 aprilie 1997pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 77 din 29 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 alineatul (4) va avea următorul cuprins: "(4) Ajustarile de preţuri şi tarife prevăzute la alin. (2) şi (3) se vor face numai dacă valoarea parametrilor de ajustare se modifica cu cel puţin plus sau minus 5% faţă de nivelul determinat la data precedentei ajustari."2. Articolul 2 alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Preţurile şi tarifele stabilite conform prevederilor alin. (2), (3) şi (4) vor fi comunicate în scris producătorilor şi prestatorilor de servicii de către Oficiul Concurentei în luna în care se impune ajustarea şi se vor aplica de la data de întâi a lunii următoare."3. Articolul 2 alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Periodic, Oficiul Concurentei va efectua analize privind structura preţurilor şi tarifelor la produsele şi serviciile cuprinse în anexa."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 aprilie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU-QUINTUS --------------------