HOTĂRÂRE nr. 1.488 din 25 noiembrie 2009pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 10 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (2) din Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe abrogă pct. 4 din anexa nr. 1 "Instalaţii şi echipamente exceptate de la prevederile prezentei legi" la Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 27 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Mihai StănişoarăMinistrul economiei,Adriean VideanuBucureşti, 25 noiembrie 2009.Nr. 1.488.-------