ORDIN nr. 285 din 23 noiembrie 2009pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 9 decembrie 2009    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central şi ale Hotărârii Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de lucru privind planificarea strategică şi planificarea bugetară pe programe în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Unitatea de politici publice din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va coordona implementarea metodologiei la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor, interimar,Vasile BlagaBucureşti, 23 noiembrie 2009.Nr. 285.  +  AnexăMETODOLOGIE 23/11/2009