HOTĂRÂRE nr. 1.440 din 18 noiembrie 2009privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice aflate în subordinea Ministerului Economiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 9 decembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează cu un număr de 65 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 36 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.  +  Articolul 2Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, organ de specialitate cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, funcţionează cu un număr de 548 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi, şi este finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, potrivit nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009.  +  Articolul 3Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - ARDDZI, instituţie publică cu personalitate juridică, funcţionează cu un număr de 48 de posturi, în urma reorganizării efectuate - prin reducere de posturi - potrivit nr. crt. 35 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009.  +  Articolul 4Încetarea raporturilor de muncă ale personalului prevăzut la art. 1-3 ca urmare a reorganizării potrivit Legii nr. 329/2009 se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile şi a procedurilor legale privind protecţia socială, pe baza criteriilor stabilite între conducerea autorităţii ori instituţiei publice şi reprezentanţii salariaţilor sau, după caz, ai sindicatelor.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 5 alin. (4) şi art. 6 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 36 din 12 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, art. 4 alin. (4), art. 9 şi anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 21 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi nr. crt. A.I.2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul economiei,Adriean Videanup. Ministrul muncii, familieişi protecţiei sociale,interimar,Mihai Constantin Şeitan,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.440.--------