HOTĂRÎRE nr. 64 din 10 martie 1997pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 14 martie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 181/1992 privind definirea jocurilor de noroc şi stabilirea contravenţiilor la regimul practicării acestor jocuri în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 15 iulie 1992, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 486/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 13 octombrie 1992, se modifica şi va avea următorul cuprins:"ANEXA 1COMISIA DE COORDONARE,AVIZARE ŞI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROCComisia de coordonare, avizare şi atestare a jocurilor de noroc are următoarea componenta:1. Ministerul Finanţelor- ministru de stat, ministrul finanţelor, preşedinte;- secretar de stat, coordonatorul veniturilor statului, membru;- director general - Direcţia generală a impozitelor indirecte, membru;- comisar general - Garda financiară, membru.2. Ministerul de Interne- şeful Inspectoratului General al Poliţiei, membru.3. Ministerul Turismului- secretar de stat, membru.4. Ministerul Industriei şi Comerţului- secretar de stat, membru."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara-----------------