RECTIFICARE nr. 152 din 15 iulie 1998la Legea nr. 152/1998
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 3 decembrie 2009    În Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 2 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. 6 alin. (1), în loc de: "A.N.L. se păstrează...." se va citi: "Resursele A.N.L. se păstrează....".------