ORDONANȚA nr. 63 din 28 august 1997privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea turismului rural
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 30 august 1997  În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. c) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României emite următoarea ordonanța:  +  Articolul 1Pentru dezvoltarea turismului rural și promovarea inițiativei private, statul român sprijină persoanele fizice, asociațiile familiale și societățile comerciale care au ca obiect unic de activitate asigurarea de servicii turistice în pensiuni turistice și pensiuni agroturistice clasificate.  +  Articolul 2Persoanele fizice, asociațiile familiale și societățile comerciale prevăzute la art. 1 beneficiază de facilitățile acordate, potrivit legii, întreprinderilor mici și mijlocii, chiar dacă nu îndeplinesc condițiile de număr de angajați și venit anual, precum și de următoarele înlesniri:a) consiliile locale pot pune la dispoziție din terenurile disponibile, în formele și condițiile prevăzute de lege, suprafețe de teren necesare construirii, dezvoltării și exploatării de pensiuni turistice și pensiuni agroturistice;b) acordarea de prioritati la instalarea de linii pentru telecomunicații (telefon, telex, fax);c) asistența tehnica de specialitate, sub toate formele, din partea Ministerului Turismului și a asociațiilor profesionale;d) cuprinderea ofertei turistice a pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice în materialele de promovare turistica editate de Ministerul Turismului;e) prezentarea ofertei pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice în acțiunile de promovare întreprinse de birourile de informare turistica din țara și din străinătate ale Ministerului Turismului;f) includerea în programele instituțiilor de învățământ cu profil de turism sau agricol a problemelor specifice pensiunilor turistice și pensiunilor agroturistice;g) scutirea de plată a impozitului pe venit, pe o perioadă de 10 ani, a pensiunilor turistice și a pensiunilor agroturistice, cu o capacitate de cazare de până la 10 camere inclusiv;h) plata, la tariful stabilit pentru consumul de uz casnic, a energiei electrice, gazului metan și a serviciilor de telecomunicații utilizate de pensiunile turistice și pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare de până la 5 camere inclusiv.  +  Articolul 3Pensiunile turistice sunt structuri turistice cu o capacitate de cazare de până la 20 de camere, funcționând în locuintele cetățenilor sau în clădiri independente, care asigura în spații special amenajate cazarea turistilor și condiții de pregătire și de servire a mesei.Pensiunile agroturistice sunt pensiunile turistice care asigura o parte din alimentația turistilor cu produse proaspete din producția proprie.  +  Articolul 4Activitatea de turism din cadrul pensiunilor turistice și al pensiunilor agroturistice cuprinde servicii de cazare, de masa, de agrement, precum și alte servicii asigurate turistilor pe perioada sejurului.  +  Articolul 5Prevederile prezentei ordonanțe se aplică și persoanelor fizice, asociațiilor familiale și societăților comerciale, prevăzute la art. 1, deținătoare de pensiuni turistice și pensiuni agroturistice amplasate în satele și comunele care aparțin de orașe și municipii, conform legii.  +  Articolul 6Persoanele fizice și asociațiile familiale care au beneficiat de facilitățile acordate prin Ordonanța Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării și litoralul Marii Negre beneficiază în continuare de aceste facilități până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abroga Ordonanța Guvernului nr. 62 din 24 august 1994 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea sistemului de turism rural din zona montană, Delta Dunării și litoralul Marii Negre, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobată și modificată prin Legea nr. 145 din 31 decembrie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  p. Ministrul turismului,
  Mirel Tariuc,
  secretar de stat
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru delegat
  pe lângă primul-ministru pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului și a Departamentului
  pentru Administrație Publică Locală,
  Remus Opris
  ---------------