HOTĂRÎRE nr. 647 din 1 iunie 1990privind acordarea unor drepturi personalului din unităţile subordonate Ministerului Industriei Uşoare
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 86 din 7 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Personalul care este în activitate la locurile de muncă şi activităţile cu condiţii deosebite, din unităţile Ministerului Industriei Uşoare, conform listei anexa la prezenta hotărîre, beneficiază de încadrare în grupele I şi a-II-a de muncă, în vederea pensionării, pe întreaga perioadă lucrata, potrivit prevederilor art. 2 din Decretul-lege nr. 68/1990.Muncitorii şi personalul tehnic productiv care îşi desfăşoară activitatea în secţii, ateliere, inclusiv activităţile auxiliare, care sînt în activitate, din unităţile aparţinînd Ministerului Industriei Uşoare cu profil tabacarie şi prelucrare cauciuc, necuprinsi în grupa I de muncă prin reglementările în vigoare, beneficiază de încadrare în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, pe întreaga perioadă efectiv lucrata.  +  Articolul 2Personalul din staţiile pilot, care desfăşoară activitate de cercetare pentru produse de natura celor realizate în locurile de muncă sau activităţile încadrate în grupa I de muncă, beneficiază de acest drept ca cel prevăzut la art. 1.  +  Articolul 3Personalul din unităţile aparţinînd Ministerului Industriei Uşoare care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă la care, potrivit legii, se acordă atît salarii tarifare mai mari pentru condiţii grele de muncă, precum şi spor pentru condiţii deosebite de muncă, beneficiază cumulativ de aceste drepturi.  +  Articolul 4Ministerul Industriei Uşoare va lua măsuri pentru o mai buna organizare a muncii, pentru creşterea eficientei şi obţinerea unor rezultate economice superioare, în vederea acoperirii prin eforturi proprii a fondurilor suplimentare necesare aplicării prezentei hotărîri.  +  Articolul 5Prevederile prezentei hotărîri se aplică începînd cu data de 1 aprilie 1990.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN  +  Anexa 1 LISTAlocurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale din unităţile subordonate Ministerului Industriei UşoareGrupa I de muncă1. Manevrarea manuală şi prelucrarea pieilor în stare umeda pînă la uscarea lor în tabacarii şi argasitorii, manipularea razaturilor carne-var. Tabacarii şi argasitorii: preparatorii şi dozatorii de materiale, sprituirea şi vopsirea pieilor.2. Producerea talpii sintetice prin procedeul discontinuu (numai muncitorii de la morile pentru dezmembrat, formarea placilor în filtre şi alimentarea preselor cu 10 etape).3. Reducerea bicromatului în tabacarii.4. Dozarea manuală a antioxidantilor, a acceleratorilor şi agenţilor de vulcanizare, prepararea soluţiilor şi amestecurilor prime de cauciuc în malaxoare.5. Dezambalarea şi manipularea negrului de fum; prepararea şi preincalzirea amestecurilor de cauciuc pe valturi şi calandre.6. Confecţionarea articolelor din cauciuc prin inmuierea în soluţii de cauciuc preparate cu solventi aromatici sau clorurati, impregnarea şi gumarea cu soluţie de cauciuc preparata cu solventi aromatici sau clorurati.7. Activitatea permanenta la prepararea pastelor, soluţiilor chimice şi a amestecurilor de coloranti pentru vopsit şi imprimat textile şi tricotaje.Grupa a II-a de muncă1. Curatitori canale, cicloane şi camere de colectare a prafului industrial.-------------------