ORDIN nr. 1.147 din 5 noiembrie 2009pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 26 noiembrie 2009    În temeiul prevederilor art. II din Legea nr. 288/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora, ale art. II din Legea nr. 289/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul IReglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.--------*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 bis din 26 noiembrie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIRegia Autonomă "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin transpune:- prevederile art. 1 (parţial), art. 2 alin. (1) (parţial) şi alin. (2)-(4), art. 3-28, art. 29 alin. (2), art. 30, 32, art. 33-35, art. 37, art. 41-45, art. 47-49 din Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 263 din 9 octombrie 2007;- Directiva 2009/1/CE a Comisiei din 7 ianuarie 2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 2005/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind omologarea autovehiculelor în ceea ce priveşte posibilităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare a acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 9 din 14 ianuarie 2009;- Directiva 2009/19/CE a Comisiei din 12 martie 2009 de modificare, în scopul adaptării sale la progresul tehnic, a Directivei 72/245/CEE a Consiliului referitoare la paraziţii radioelectrici (compatibilitatea electromagnetică) produşi de autovehicule, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 9 din 14 martie 2009;- Directiva 2009/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 3 octombrie 2009;- Directiva 2009/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de remorcare şi de mers înapoi ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;- Directiva 2009/59/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind oglinzile retrovizoare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;- Directiva 2009/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la viteza maximă prin construcţie şi la platformele de încărcare ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;- Directiva 2009/61/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009;- Directiva 2009/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind locul de fixare a plăcuţei de înmatriculare din spate la autovehiculele cu două sau trei roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 198 din 30 iulie 2009;- Directiva 2009/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind unele componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 19 august 2009;- Directiva 2009/64/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind suprimarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (compatibilitate electromagnetică) (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 216 din 20 august 2009;- Directiva 2009/66/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind mecanismul de direcţie al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009;- Directiva 2009/67/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind montarea dispozitivelor de iluminat şi semnalizare luminoasă pe autovehicule cu două sau trei roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din 25 august 2009;- Directiva 2009/68/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 cu privire la omologarea dispozitivelor de iluminare şi de semnalizare luminoasă ale tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 203 din 5 august 2009;- Directiva 2009/75/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de protecţie în caz de răsturnare a tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (încercări statice) (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 261 din 3 octombrie 2009;- Directiva 2009/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind nivelul sonor perceput de conducătorii de tractoare agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009;- Directiva 2009/78/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind suporţii articulaţi pentru autovehiculele cu două roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 231 din 3 septembrie 2009;- Directiva 2009/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind dispozitivele de susţinere pentru pasageri montate pe autovehiculele cu două roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 201 din 1 august 2009;- Directiva 2009/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind identificarea comenzilor, a martorilor şi a indicatoarelor autovehiculelor cu două sau trei roţi (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 202 din 4 august 2009;- Directiva 2009/108/CE a Comisiei din 17 august 2009 de modificare, în sensul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 97/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind unele componente şi caracteristici ale autovehiculelor cu două sau trei roţi, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 213 din 18 august 2009.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 5 noiembrie 2009.Nr. 1.147.  +  AnexăREGLEMENTARI 05/11/2009