ORDONANTA nr. 57 din 28 august 1997privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997



    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. b) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă prelungirea până la data de 31 decembrie 1998 a termenului de aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi finanţarea acţiunilor aferente acesteia din fondurile care se asigura anual cu aceasta destinaţie prin legea bugetului de stat pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 2Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol, care răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.  +  Articolul 3În aplicarea prezentei ordonanţe, rămân valabile Normele metodologice nr. 81.461 din 20 iunie 1994 ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi Normele metodologice nr. 92.038 din 21 iunie 1994 ale Ministerului Finanţelor.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şialimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat, ministrulfinanţelor,Mircea Ciumara----------------