HOTĂRÂRE nr. 1.362 din 18 noiembrie 2009pentru modificarea alin. (1) al art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 23 noiembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (1) al articolului 12 din Hotărârea Guvernului nr. 1.946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.140 din 2 decembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În cazul în care, după ce funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare a efectuat concediul de odihnă, raportul său de serviciu cu unitatea a încetat din motivele prevăzute la art. 61 lit. a) şi c) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, acesta este obligat să restituie unităţii cota-parte din indemnizaţia de concediu de odihnă şi prima de concediu corespunzătoare perioadei nelucrate din anul pentru care i s-a acordat acel concediu."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul justiţieişi libertăţilor cetăţeneşti,Octavian-Virgiliu Ojog,secretar de statBucureşti, 18 noiembrie 2009.Nr. 1.362.----------