LEGE nr. 57 din 16 aprilie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 75/1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 68 din 17 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 75 din 6 iulie 1995 privind producerea, controlul calităţii, comercializarea şi folosirea seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 14 iulie 1995, se modifica şi se completează astfel:1. Articolul 28 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Se înfiinţează Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, prin reorganizarea Comisiei de Stat pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor, pastrindu-se structura organizatorică şi nivelul de salarizare a personalului. Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi are următoarele atribuţii: a) elaborează metodologia de prezentare şi de examinare a noilor soiuri, în vederea înscrierii în registrul de stat şi în lista oficială, ţinând seama de reglementările interne şi internaţionale în materie; b) examinează soiurile pentru care se solicita înscrierea în registrul de stat şi în lista oficială; c) previne înstrăinarea materialului biologic aflat în examinare şi asigura secretul informaţiilor obţinute; d) asigura conservarea esantioanelor de seminţe din soiurile înscrise în registrul de stat; e) efectuează verificarea anuală a puritatii varietale a soiurilor multiplicate pentru comercializare; f) este depozitarul registrului de stat, editează şi publică anual lista oficială."2. Articolul 44 alineatul 1 va avea următorul cuprins:"Societăţile comerciale cu profil agricol, societăţile agricole, asociaţiile agricole fără personalitate juridică, producătorii agricoli individuali, precum şi alţi proprietari legali de terenuri agricole beneficiază de reduceri la preţurile de cumpărare ale seminţelor provenite de la agenţii economici autorizaţi de până la 50%, dacă reinnoiesc anual saminta pentru culturile stabilite de Guvern."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU----------------------