RECTIFICARE nr. 652 din 27 mai 2009referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 19 noiembrie 2009    La Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 29 iunie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- în anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti", în loc de: "DIRECŢIA PROBAŢIUNE" se va citi: "DIRECŢIA DE PROBAŢIUNE".------------