ORDIN nr. 5.794 din 29 octombrie 2009privind aprobarea metodologiilor de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine şi la examene cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu probele de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, respectiv de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 16 noiembrie 2009  În conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Lista examenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute şi echivalate cu proba de evaluare a competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat. Lista este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere europeană pentru certificarea competenţelor digitale cu proba de evaluare a competenţelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat. Metodologia este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prezentul ordin.p. Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării, interimar,Cătălin Ovidiu Baba,secretar de statBucureşti, 29 octombrie 2009.Nr. 5.794.  +  Anexa 1METODOLOGIE 29/10/2009  +  Anexa 2LISTAexamenelor cu recunoaştere internaţională pentru certificareacompetenţelor lingvistice în limbi străine, care pot firecunoscute şi echivalate cu proba de evaluarea competenţei lingvistice într-o limbă de circulaţieinternaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal,din cadrul examenului de bacalaureat     1. Limba engleză
               
    Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
    ABCDEF
    1.Preliminary English TestPETB1PromovatUniversity of Cambridge - English for Speakers of Other Languages Examinations (Cambridge ESOL Examinations/Cambridge ESOL) www.cambridgeesol.org/exams
    2.First Certificate in EnglishFCEB2Promovat
    3.Certificate in Advanced EnglishCAEC1Promovat
    4.Certificate of Proficiency in EnglishCPEC2Promovat
    5.Business English Certificate      
    - PreliminaryBECB1Promovat
    - Vantage   B2Promovat
    - Higher   C1Promovat
    6.International English Language Testing SystemIELTSPunctaj 0-93,5-4,5 puncte B1British Council; Cambridge ESOL
    5,0-6,0 puncte B2Examinations; IELTS Australia www.ielts.org
      6,5-7,0 puncte C1
      7,5-9,0 puncte C2
    7.Test of English as a Foreign Language - Internet-based TestsTOEFL (iBT)Reading: 0-30Reading: minimum 15Educational Testing Service (ETS) www.ets.org
      Listening: 0-30Listening: minimum 15
      Speaking: 0-30Speaking: minimum 18
      Writing: 0-30Writing: minimum 17
      Total: 0-120Total: minimum 65
    8.Test of English for InternationalTOEICListening: 0-495Listening: minimum 275
      Communication   Reading: 0-495Reading: minimum 275
          Speaking: 0-200Speaking: minimum 120
          Writing: 0-200Writing: minimum 120
    9.London Chamber of Commerce and Industry International QualificationsLCCIB1Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:QUEST România
    ELSAB2
    - English Language Skills Assessment   C1
    Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
    10.London Chamber of Commerce and Industry International QualificationsLCCI-Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:
    JETSET  
    - Junior English Test,- Level 4B1
    Senior English Test- Level 5B2
      - Level 6C1Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
    11.London Chamber of Commerce and Industry International QualificationsLCCI   Au fost evaluate toate cele 4 competenţe şi a fost obţinut punctajul minim, după cum urmează:
    EfB - Level 1B1
    - English for BusinessEfB - Level 2B2
      EfB - Level 3C1
    Listening, Reading, Writing, Speaking = minimum 25 de puncte
      2. Limba franceză
               
    Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
    ABCDEF
    1.Diplome d'etudes en langue francaiseDELFB1PromovatCentre international d'etudes pedagogiques (CIEP) - Ministere de l'Education Nationale www.ciep.fr
    B2Promovat
    2.Diplome approfondi de langue francaiseDALFC1Promovat
    C2Promovat
    3.Test de connaissance du francaisTCFA1 - C2B1
    4.Test d'evaluation du francaisTEFA1 - C2B1Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) www.fda.ccip.fr
      3. Limba germană
               
    Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
    ABCDEF
    1.Das Deutsche Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (Zweite Stufe)DSDB2 - C1B2Standige Konferenz der Kultusminister der Lander in der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz; KMK) www.kmk.org www.deutschessprachdiplom.de
    2.Das Osterreichische Sprachdiplom DeutschOSD     Bundesministerium fur Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK) www.osd.at www.bmukk.gv.at
    - Zertifikat Deutsch fur Jugendliche- /B1Promovat
    - Zertifikat Deutsch- ZDB2Promovat
    - Mittelstufe Deutsch- MDB2Promovat
    - Oberstufe Deutsch- /C1Promovat
    - Wirtschaftssprache Deutsch- /C2Promovat
    3.Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch fur JugendlicheZDjB1PromovatGoethe-Institut www.goethe.de/pruefungen
    4.Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat DeutschZDB1Promovat
    5.Goethe-Zertifikat B2-B2Promovat
    6.Zertifikat Deutsch fur den BerufZDfBB2Promovat
    7.Goethe-Zertifikat C1: Zentrale MittelstufenprufungZMPC1Promovat
    8.Prufung Wirtschaftsdeutsch InternationalPWDC1Promovat
    9.Goethe-Zertifikat C2: Zentrale OberstufenprufungZOPC2Promovat
    10.Kleines Deutsches SprachdiplomKDSC2Promovat
    11.Grosses Deutsches SprachdiplomGDSC2+Promovat
    12.Der Test Deutsch als FremdspracheTestDaFB2 - C1B2TestDaF-Institut www.testdaf.de
      4. Limba italiană
               
    Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
    ABCDEF
    1.Certificazione di Italiano come Lingua Straniera       Universita per Stranieri di Siena www.unistrasi.it
    - Livello UnoCILSB1Promovat
    - Livello Due   B2Promovat
    - Livello Tre   C1Promovat
    - Livello Quatro   C2Promovat
    2.Certificazione della lingua italianaCELI 2B1PromovatUniversita per Stranieri di Perugia www.cvcl.it
    CELI 3B2Promovat
    CELI 4C1Promovat
    CELI 5C2Promovat
      5. Limba spaniolă
               
    Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
    ABCDEF
    1.Diploma de Espanol como Lengua ExtranjeraDELE      
    - Diploma de Espanol Nivel B1 (Inicial)- B1B1PromovatMinisterio de Educacion - Instituto Cervantes http://diplomas.cervantes.es
    - Diploma de Espanol Nivel B2 (Intermedio)- B2B2Promovat
    - Diploma de Espanol Nivel C1- C1C1Promovat
    - Diploma de Espanol Nivel C2 (Superior)- C2C2Promovat
      6. Limba portugheză
               
    Nr. crt.Denumirea examenuluiAbreviereNotare/nivelPunctaj/nivel/condiţii minim(e) pentru recunoaştere şi echivalareInstituţia/organizaţia care eliberează certificatul/diploma
    ABCDEF
    1.Diploma Elementar de Portugues Lingua EstrangeiraDEPLEB1PromovatMinisterio da Educacao - Centro de Avaliacao de Portugues Lingua Estrangeira (CAPLE) - Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa www.fl.ul.pt/unidades/centros/caple
    2.Diploma Intermedio de Portugues Lingua EstrangeiraDIPLEB2Promovat
    3.Diploma Avancado de Portugues Lingua EstrangeiraDAPLEC1Promovat
    4.Diploma Universitario de Portugues Lingua EstrangeiraDUPLEC2Promovat
   +  Anexa 3METODOLOGIE 29/10/2009