ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 51 din 18 septembrie 1997privind unele măsuri de conservare și de închidere a minelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 septembrie 1997  În conformitate cu prevederile art. 114 alin. (4) din Constituția României,în vederea sustinerii programului de restructurare a industriei miniere și de reorganizare a regiilor autonome în societăți comerciale, societăți naționale sau companii naționale,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Până la intrarea în vigoare a legii minelor, agenții economici din sectorul minier, care constata imposibilitatea continuării activităților miniere de explorare și exploatare la unele mine, vor solicita Agenției Naționale pentru Resurse Minerale închiderea acestora, având, în prealabil, avizul Ministerului Industriei și Comerțului.  +  Articolul 2Închiderea minelor este determinata, în principal, de următoarele condiții:a) rezervele exploatabile de resurse minerale s-au epuizat;b) continuarea exploatării a devenit imposibila datorită unor cauze naturale;c) exploatarea a devenit nerentabila economic;d) lipsa cererii de produse.  +  Articolul 3Pentru închiderea minelor, agenții economici sunt obligați sa întocmească o documentație tehnico-economică și un plan tehnologic de închidere.  +  Articolul 4Planul tehnologic de închidere va cuprinde, în principal, următoarele documentații:a) programul tehnic de conservare sau de închidere prin dezafectare, după caz;b) programul de reconstrucție ecologica sau, după caz, de prevenire a deteriorării mediului, ca urmare a încetării activității miniere;c) programul de protecție socială a personalului disponibilizat după dezafectare;d) sursele de finanțare necesare acoperirii cheltuielilor de închidere, rezultate din programul tehnic de conservare sau de închidere prin dezafectare, din programul de refacere a mediului și din programul de protecție socială, ce urmează a fi asigurate din surse proprii și din alocații bugetare.  +  Articolul 5Înainte de aprobarea închiderii minelor, Agenția Naționala pentru Resurse Minerale va proceda la acordarea de licențe de exploatare persoanelor juridice solicitatoare sau asociațiilor salariaților, după caz, a perimetrelor propuse pentru oprirea activității, prin ofertare publică organizată în condițiile legii în termen de 30 de zile de la prezentarea de către agentul economic a solicitării de închidere.Licenta de exploatare se acordă în forma scrisă și intră în vigoare după aprobarea sa de către Guvern.Licenta de exploatare se va reactualiza și va avea valabilitate și după intrarea în vigoare a legii minelor.  +  Articolul 6Dacă, în termen de 30 de zile de la publicarea ofertei publice, nici o persoană juridică sau asociație a salariaților nu-și exprima interesul, Agenția Naționala pentru Resurse Minerale va inainta, spre aprobare, Guvernului decizia de închidere a minei.  +  Articolul 7În cazul minelor închise definitiv, activele și mijloacele fixe disponibilizate vor fi valorificate în condițiile legii.Unele subunitati ale agenților economici supuși procesului de închidere se pot reorganiza ca societăți comerciale cu capital de stat, care vor fi supuse privatizării sau, după caz, se pot oferi cu prioritate, în condițiile legii, asociațiilor salariaților interesați în domeniul respectiv, la cererea acestora.De acest drep pot beneficia și salariații disponibilizați prin restructurare, conform Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 9/1997 și Ordonanței Guvernului nr. 22/1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
  Președintele Agenției Naționale
  pentru Resurse Minerale,
  Mihail Ianas
  ----------