ORDIN nr. 1.121 din 2 noiembrie 2009pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediţia 01/2009
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 11 noiembrie 2009    Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind asigurarea cu combustibili de aviaţie pe aerodromuri, RACR-AD-ACAA, ediţia 01/2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautică Civilă Română va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 438/1999 pentru aprobarea reglementărilor aeronautice civile române referitoare la cerinţele privind facilităţile tehnice destinate combustibililor de aviaţie şi procedurile operaţionale de alimentare a aeronavelor cu combustibili pe aerodromuri/RACR-AD-FTPCA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 24 septembrie 1999, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 2 noiembrie 2009.Nr. 1.121.  +  AnexăREGLEMENTARI 02/11/2009