ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 49 din 15 septembrie 1997privind înființarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 15 septembrie 1997  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:  +  Articolul 1Se înființează Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, persoana juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 109, sectorul 1, prin reorganizarea Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, care se desființează.  +  Articolul 2De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, societățile comerciale din domeniul rafinarii și distribuției petrolului și produselor petroliere, prevăzute în anexa nr. 2, fuzionează cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, fiind absorbite de aceasta.  +  Articolul 3Capitalul social al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, la constituire, este format prin preluarea activului și pasivului Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, de 10.436.502.127 mii lei, pe baza bilanțului contabil întocmit la data de 31 iulie 1997, precum și a capitalurilor sociale ale societăților comerciale prevăzute în anexa nr. 2, și este în valoare de 11.606.044.352 mii lei, urmând a fi actualizat în condițiile legii.În capitalul social nu sunt incluse bunurile de natura celor prevăzute la art. 135 alin. (4) din Constituție.  +  Articolul 4Capitalul social aferent cotei deținute de stat la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București poate fi privatizat, potrivit legii.  +  Articolul 5Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București are ca obiect de activitate, în principal, exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Marii Negre, transportul petrolului și al produselor petroliere, comercializarea produselor prin rețele proprii de distribuție, importul și exportul de țiței, produse petroliere, utilaje, echipamente și tehnologii specifice, rafinarea țițeiului, precum și alte activități stabilite și detaliate prin statutul societății comerciale, cuprins în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Activitatea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București se va desfășura pe bază de buget propriu de venituri și cheltuieli. Societățile comerciale care fuzionează vor efectua operațiuni contabile până la nivelul balanței de verificare, în condițiile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București preia toate drepturile și obligațiile care rezultă din acordurile petroliere*) încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu Agenția Naționala pentru Resurse Minerale, conform prevederilor Legii petrolului nr. 134/1995 și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.265/1996 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 134/1995, precum și din contractele de explorare și împărțire a producției, încheiate de Regia Autonomă a Petrolului "Petrom" București cu persoane juridice străine.Toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cele ale societăților comerciale, nominalizate în anexa nr. 2 și care vor fuziona în condițiile art. 2, vor fi preluate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București.  +  Articolul 8Creditele contractate cu garanție guvernamentală de către Regia Autonomă a Petrolului "Petrom"- București și de către societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 de la instituții financiare internaționale își mențin statutul juridic și vor fi rambursate de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, Guvernul României garantand, în continuare, aceste credite în condițiile inițiale.  +  Articolul 9Drepturile și obligațiile aferente acțiunilor aflate în proprietatea statului ale Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București sunt exercitate de către Ministerul Industriei și Comerțului.Actionarii, persoane fizice sau juridice, române ori străine, la societățile comerciale nominalizate în anexa nr. 2 vor primi acțiuni echivalente valoric la Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București, în condițiile legii.  +  Articolul 10Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București este condusă de către adunarea generală a acționarilor, constituită din reprezentanții statului și ai celorlalți deținători de acțiuni și de către consiliul de administrație, format din 7 membri.Reprezentanții statului în adunarea generală a acționarilor și membrii consiliului de administrație se numesc prin ordin al ministrului industriei și comerțului.  +  Articolul 11Atribuțiile adunării generale a acționarilor sunt prevăzute în statutul societății cuprins în anexa nr. 1.  +  Articolul 12Până la organizarea concursului de manager în condițiile legii, dar nu mai mult de 6 luni, conducerea executivă a societății comerciale este asigurata de un director general.Președintele consiliului de administrație nu este și director general al societății comerciale.  +  Articolul 13Personalul Regiei Autonome a Petrolului "Petrom" București, precum și cel al societăților comerciale nominalizate în anexa nr. 2 va fi preluat în totalitate, prin transfer în interesul serviciului, de către Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București.  +  Articolul 14La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, orice alta dispoziție contrară se abroga.  +  Articolul 15Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Notă *) A se vedea hotărârile Guvernului nr. 511/1997 și nr. 512/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 din 12 septembrie 1997.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru de stat,
  ministrul industriei și comerțului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  Ministru de stat,
  ministrul reformei,
  Ulm Spineanu
  Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Mircea Ciumara
   +  Anexa nr. 1STATUTULSocietății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București  +  Anexa nr. 2                SOCIETĂȚILE COMERCIALE desprinse din sistemul Companiei Române de Petrol, care fuzionează prin absorbție cu Societatea Naționala a Petrolului "Petrom" - S.A. București-------------------------------------------------------------------------------Nr.   Denumirea                                               Capitalul socialcrt.  Societății                   Sediul                     la data fuzionării      Comerciale                                                  (mii lei)------------------------------------------------------------------------------- 1. "Arpechim"           Pitesti, B-dul Petrochimistilor nr. 127,  412.843.300                         județul Arges 2. "Petrobrazi"         Comuna Brazi, județul Prahova             387.204.550 3. "Peco" Alba          Alba iulia, Str. Luminii nr. 3A,            9.035.429                         județul Alba 4. "Peco" Arad          Arad, Str. Cometei nr. 1, județul Arad      7.284.550 5. "Peco" Arges         Pitesti, str. I.C. Bratianu nr. 54,         8.673.525                         județul Arges 6. "Peco" Bacau         Bacau, str. Alba Iulia nr. 20, județul      6.453.140                         Bacau 7. "Peco" Bihor         Oradea, Str. Clujului nr. 203, județul     12.087.550                         Bihor 8. "Peco" Bistrita      Bistrita, str. Gheorghe Sincai nr. 2,       4.796.000                         județul Bistrita-Nasaud 9. "Peco" Botosani      Botosani, str. Manolesti-Deal, județul      6.283.075                         Botosani10. "Peco" Brașov        Brașov, Str. Harmanului nr. 15 B, județul   7.098.600                         Brașov11. "Peco" Brăila        Brăila, str. Belvedere nr. 3, județul       4.011.350                         Brăila12. "Peco" Buzau         Buzau, str. Hipodrom nr. 1, județul Buzau   4.154.92513. "Peco" Caraș-Severin Resita, Str. Timisoarei nr. 19, județul     8.786.550                         Caraș-Severin14. "Peco" Calarasi      Calarasi, Prelungirea Sloboziei nr. 1,      2.091.825                         județul Calarasi15. "Peco" Cluj          Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr. 3,     13.443.975                         județul Cluj16. "Peco" Constanta     Constanta, str. Mihai Eminescu nr. 9,       6.692.950                         județul Constanta17. "Peco" Covasna       Sfîntu Gheorghe, str. Armata Română nr.     2.851.225                         56, județul Covasna18. "Peco" Dambovita     Targoviste, str. Matei Basarab nr. 1,       5.828.675                         județul Dambovita19. "Peco" Dolj          Craiova, str. Savinesti nr. 3, județul                          Dolj                                        9.093.66020. "Peco" Galați        Galați, Str. Basarabiei nr. 62, județul     3.306.557                         Galați21. "Peco" Giurgiu       Giurgiu, str. București nr. 86 A, județul   4.194.525                         Giurgiu22. "Peco" Gorj          Targu Jiu, Str. Grivitei nr. 23, județul    2.153.300                         Gorj23. "Peco" Harghita      Miercurea-Ciuc, str. Gheorghe Doja nr. 6,   2.078.000                         județul Harghita24. "Peco" Hunedoara     Hunedoara, str. 22 Decembrie nr. 11,        9.758.800                         județul Deva25. "Peco" Ialomita      Slobozia, Sos. Brailei nr. 7, județul       7.247.300                         Ialomita26. "Peco" Iași          Iași, str. Zugravi nr. 24, județul Iași     7.672.35027. "Peco" Maramures     Baia Mare, b-dul București nr. 53, județul  3.124.450                         Maramures28. "Peco" Mehedinti     Drobeta-Turnu Severin, str. Ștefan cel      5.182.675                         Mare nr. 5, județul Mehedinti29. "Peco" Mures         Targu Mures, Piața Trandafirilor nr. 13,    3.216.350                         județul Mures30. "Peco" Neamt         Piatra-Neamt, b-dul Decebal nr. 28, județul 7.740.609                         Neamt31. "Peco" Olt           Slatina, str. Nicolae Iorga nr. 46,         4.759.125                         județul Olt32. "Peco" Prahova       Ploiesti, str. Valeni nr. 44, județul      13.664.700                         Prahova33. "Peco" Satu Mare     Satu Mare, str. A.I. Cuza nr. 16,           4.255.153                         județul Satu Mare34. "Peco" Salaj         Zalau, Str. Depozitelor nr. 4, județul      5.616.750                         Salaj35. "Peco" Sibiu         Sibiu, Str. Otelarilor, județul Sibiu       7.484.67536. "Peco" Suceava       Suceava, Str. Bazelor nr. 1, județul        8.224.382                         Suceava37. "Peco" Teleorman     Comuna Poroschia, județul Teleorman         4.633.05038. "Peco" Timiș         Timișoara, str. Eugeniu de Savora nr. 2A,  14.356.025                         județul Timiș39. "Peco" Tulcea        Tulcea, Str. Combustibilului nr. 2,         1.582.325                         județul Tulcea40. "Peco" Vaslui        Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 5, județul     5.407.950                         Vaslui41. "Peco" Valcea        Ramnicu Valcea, str. Tudor Vladimirescu     5.909.305                         nr. 51, județul Valcea42. "Peco" Vrancea       Focsani, Str. Barsei nr. 10, județul        3.838.550                         Vrancea43. "Competrol"          București, str. Gheorghe Titeica nr. 121,  33.846.950                         sectorul 244. "Transpeco"          București, Calea Dorobantilor nr. 2,        6.573.515                         sectorul 145. C.R.P. (Rafirom,     București, str. General Budisteanu nr.     75.000.000    Peco București,      11 bis, sectorul 1    Petrotrans)-------------------------------------------------------------------------------    TOTAL:                                                       1.169.542.225------------------------------------------------------------------------------------------