ORDIN nr. 5.508 din 6 octombrie 2009privind disciplinele şi programele pentru examenul de bacalaureat - 2010
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 755 din 5 noiembrie 2009    În baza prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în sesiunile anului 2010, în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvite. Lista este prezentată în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat din sesiunile anului 2010, prezentate în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.------- Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 bis din 5 noiembrie 2009, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Ministrul educaţiei, cercetării şi inovării, interimar,Emil BocBucureşti, 6 octombrie 2009.Nr. 5.508.-------