HOTĂRÂRE nr. 51 din 3 noiembrie 2009privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor
EMITENT
  • CAMERA DEPUTAŢILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 4 noiembrie 2009    În temeiul art. 42 şi al art. 60 alin. (1) şi (3) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- doamna deputat Cristina Elena Dobre, fără apartenenţă la un grup parlamentar, trece de la Comisia pentru sănătate şi familie la Comisia pentru muncă şi protecţie socială, în calitate de membru.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 noiembrie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DANIELA POPABucureşti, 3 noiembrie 2009.Nr. 51._________