LEGE nr. 49 din 4 aprilie 1997pentru modificarea și completarea Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 8 aprilie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat și asistența socială, astfel cum a fost modificată și completată, se modifica și se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 31 va avea următorul cuprins:(3) Nu sunt supuși revizuirii medicale periodice pensionării de invaliditate care:a) prezintă invaliditati ireversibile;b) au împlinit vârsta de 55 de ani, bărbații, și au o vechime în munca de cel puțin 30 de ani și de 50 de ani, femeile, și au o vechime în munca de cel puțin 25 de ani.2. Alineatul (4) al articolului 31 va avea următorul cuprins:(4) Pensionării de invaliditate, care nu îndeplinesc condițiile de vechime în munca prevăzute la alin. (3) lit. b), pot cere revizuirea medicală ori de cîte ori starea sănătății lor s-a îmbunătățit sau s-a agravat, dar numai până la împlinirea virstei de 60 de ani, bărbații, și de 55 de ani, femeile. Pensionării de invaliditate, ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, pot cere revizuirea medicală și după împlinirea acestor vârste.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 11 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION DIACONESCU
  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 11 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI
  CRISTIAN DUMITRESCU
  -----