ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 10 iulie 1997cu privire la îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 153 din 14 iulie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 1997, pensia pentru răniţi şi pentru urmaşii celor care au decedat se va numi indemnizaţie reparatorie şi se va corecta în plus, devenind:- indemnizaţie reparatorie gradul I de invaliditate - 915.000 lei;- indemnizaţie reparatorie gradul II de invaliditate - 777.750 lei;- indemnizaţie reparatorie gradul III de invaliditate - 549.000 lei;- indemnizaţie reparatorie - urmaş - 366.000 lei.ART.2Indemnizaţia lunară acordată persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, pentru însoţitor, potrivit Legii nr. 42/1990, republicată*), se stabileşte la 134.000 lei.  +  Articolul 3Suma lunară acordată părinţilor eroilor-martiri, potrivit art. 13 din Legea nr. 42/1990, republicată, se stabileşte la 366.000 lei.  +  Articolul 4Sumele necesare aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se suporta din fonduri special alocate. Notă *) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:--------------Ministrul muncii şiprotecţiei sociale,Alexandru Athanasiu Ministru de stat, ministrul finanţelor, Mircea CiumaraMinistrul justiţiei,Valeriu Stoica-----------------------