HOTĂRÎRE nr. 42 din 3 martie 1997privind abrogarea unor hotărâri ale Guvernului referitoare la clasarea unor drumuri locale în drumuri naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 6 martie 1997    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărâri se abroga următoarele hotărâri ale Guvernului:- Hotărârea Guvernului nr. 942/1996 privind transmiterea unui sector de drum din administrarea Consiliului Local al Comunei Stefanesti, judeţul Botosani, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 6 noiembrie 1996.- Hotărârea Guvernului nr. 986/1996 privind transmiterea sectorului de drum Dorohoi, Pomirla, Racovat în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 28 octombrie 1996.- Hotărârea Guvernului nr. 987/1996 privind transmiterea unor sectoare de drum de interes naţional în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 28 octombrie 1996.  +  Articolul 2Pe aceeaşi dată, unele prevederi din următoarele hotărâri ale Guvernului se abroga:- anexa nr. 2: capitolul IV (În drumuri naţionale) punctele 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Muntii Apuseni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 22 mai 1996.- anexa: capitolul I litera B punctele 1, 2, 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 395/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţului Tulcea şi a Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 127 din 19 iunie 1996.- anexa nr. 3: litera A punctele 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.007/1996 pentru aprobarea Programului special privind unele măsuri şi acţiuni pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a judeţelor Botosani, Giurgiu şi Vaslui, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 din 6 noiembrie 1996.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian Basescup. Ministru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Radu Stroe----------