ORDIN nr. 5.262 din 24 septembrie 2009privind secţiile/şcolile speciale germane din România, finalizate cu Diplomă de acces general în învăţământul superior german şi Diplomă de bacalaureat
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 22 octombrie 2009  În conformitate cu Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania cu privire la colaborarea în domeniul şcolar, semnat la Bucureşti la 15 martie 1996, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/1999,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării,ministrul educaţiei, cercetării şi inovării emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a examenului în vederea obţinerii Diplomei de acces general în învăţământul superior german şi a Diplomei de bacalaureat de către absolvenţii secţiilor/şcolilor speciale germane din România, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Planul-cadru pentru secţiile/şcolile speciale germane, profil matematică-informatică şi profil ştiinţe sociale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţia generală educaţie timpurie, şcoli, performanţă şi programe, Direcţia generală învăţământ în limbile minorităţilor şi relaţia cu Parlamentul, Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar, Direcţia generală învăţământ superior, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 24 septembrie 2009.Nr. 5.262.  +  Anexa 1REGULAMENT 24/09/2009  +  Anexa 2PLAN-CADRUpentru secţiile/şcolile speciale germaneProfilul matematică-informatică
                           
    Clasa9101112   Legenda   Probe scrise    
    Limba română4444RoRoGeMatIst
    Limba germană4444GeAlte discipline  
    Limba engleză3333EnEnFizChiInfo
                                   
      Limba franceză22       Fr      
    Probe orale(la alegere)
    Matematică5555Mat
    1234
    Fizică3333Fiz
    RoGeMatIst
    Chimie2222Chi
    sauEn
    Biologie1111Bio
    Fiz
    Istorie3344Ist
    Info
    Geografie11   1Geo
    (la alegere)
    Ştiinţe sociale     1   StS
    Informatică3333Info1234  
    Educaţie fizică2222SportRoGeIstMat
    Educaţie artistică/muzicală         EdAM   En
    Opţional1111   Fiz
    Total34343333Info
     
  Observaţie: Un număr suplimentar de ore la disciplinele oferite opţional este posibil. (Alegerea se face de bună voie; după alegere, participarea devine obligatorie, la fel şi notarea.)Profilul ştiinţe sociale
                           
    Clasa9101112   Legenda   Probe scrise    
    Limba română4444RoRoGeMatIst
    Limba germană4444GeAlte discipline  
    Limba engleză3333EnEnFrGeoStS
                                 
      Limba franceză3333   Fr      
    Probe orale(la alegere)
    Matematică4444Mat
    1234
    Fizică221-2*1-2*Fiz
    RoGeMatIst
    Chimie   2     Chi
    sau   En
    Biologie2   2-1*2-1*Bio
    Fr
    Istorie3344Ist
    StS
    Geografie2222Geo
    (la alegere)
    Ştiinţe sociale2233StS
    Informatică11     Info1234  
    Educaţie fizică2222SportRoGeIstMat
    Educaţie artistică11     EdAM   En
    Opţional1111   Fr
    Total34343030StS
     
  ------------* Alegerea variantei A (Fiz 1h + Bio 2h) sau a variantei B (Fiz 2h + Bio 1h) revine conducerii şcolii.--------------