DECRET nr. 1.507 din 22 octombrie 2009pentru organizarea unui referendum naţional
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 22 octombrie 2009    În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2), art. 90 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 2, art. 11 alin. (1) şi (2), ale art. 15 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) şi ale art. 48 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Hotărârea Parlamentului României nr. 37/2009 privind solicitarea Preşedintelui României referitoare la organizarea unui referendum naţional consultativ, odată cu alegerile prezidenţiale din anul 2009, cu privire la trecerea la un parlament unicameral şi reducerea numărului membrilor Parlamentului României la maximum 300 de parlamentari,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Poporul român este chemat să îşi exprime voinţa cu privire la următoarele probleme de interes naţional:1. trecerea la un Parlament unicameral; şi2. reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane.  +  Articolul 2Pentru realizarea celor prevăzute la art. 1, cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe prin "DA" sau "NU" la următoarele întrebări:1. "Sunteţi de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în România?"2. "Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parlamentari la maximum 300 de persoane?"  +  Articolul 3Data referendumului va fi 22 noiembrie 2009.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUBucureşti, 22 octombrie 2009.Nr. 1.507.-----------