LEGE nr. 41 din 1 aprilie 1997pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 3 aprilie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 26 iulie 1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 10 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUICRISTIAN DUMITRESCU----------------------