ORDIN nr. 1.718 din 23 decembrie 2004 (*actualizat*)privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private(actualizat până la data de 2 octombrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 233 din 21 martie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 2 octombrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.182 din 29 septembrie 2009.În baza prevederilor Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul Direcţiei generale asistenţa medicală nr. O.B. 15.002 din 23 decembrie 2004,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializa publice şi private, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrinzanBucureşti, 23 decembrie 2004.Nr. 1.718.  +  AnexăREGULAMENT 23/12/2004