HOTĂRÂRE nr. 1.228 din 14 octombrie 2009pentru abrogarea lit. L din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 20 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLitera L din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 6 octombrie 2009, se abrogă.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuViceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor, interimar,Vasile BlagaPreşedinteleAgenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,Andras Zsolt SzakalBucureşti, 14 octombrie 2009.Nr. 1.228.________