ORDIN nr. 1.297 din 14 octombrie 2009pentru abrogarea pct. III^1 din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 20 octombrie 2009    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei planificarea sistemului sanitar şi politici salariale nr. A.V. 498 din 15 octombrie 2009,având în vedere prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul ISe abrogă punctul III^1 "Durata muncii" din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 320/2007 privind aprobarea conţinutului Contractului de administrare a secţiei/laboratorului sau serviciului medical din cadrul spitalului public, cu completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 23 februarie 2007.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii, interimar,Cristian-Anton Irimie,secretar de statBucureşti, 14 octombrie 2009.Nr. 1.297.---------