RECTIFICARE nr. 37 din 27 august 1997
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 271 din 9 octombrie 1997    În Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 28 august 1997, se fac următoarele rectificari:- la art. 4 alin. 3, în loc de: "impozitul de profit" se va citi: "impozitul pe profit";- la acordul de împrumut, ratificat prin ordonanţa sus-citata:* la art. I secţiunea 1.02. Definiţii, paragraful "UCP", în loc de "componenta EU-PHARE" se va citi: "componenta EU-PHARE";* la art. II secţiunea 2.02. litera g) Rata dobânzii, în loc de: "partea din împrumut preliminară" se va citi: "partea din împrumut preliminata";* la art. III secţiunea 3.01. Alte clauze privind Proiectul, în loc de: "Banca va conveni astfel" se va citi: "Banca va conveni altfel";* în anexa nr. 3 la acord "Cont special", la pct. 1 alin. 3, în loc de: "Suma Minima de Tragere în Contul Special 100.000 $" se va citi: "Suma Minima de Tragere în Contul Special înseamnă o sumă egala cu 100.000 $";* în anexa nr. 4 la acord "Termenii şi condiţiile acordurilor subsidiare de împrumut, garanţie şi proiect": la pct. 3 "Programul de imbunatatire a performantelor financiare şi operationale" Fondul II D. (îi) (A), în loc de: "(A) cu o sumă echivalenta cu amortizarea şi veniturile" se va citi: "(A) cu o sumă echivalenta cu amortizarea plus veniturile"; la pct. 10 "Condiţii financiare negative", a) (i), în loc de: "pentru a garanta, în orice mod" se va citi: "pentru a garanta sau în orice mod", iar la acelaşi punct, în loc de numerotarea: "c) cu subpunctele (i) şi (îi)" se va citi: "(iii), cu subpunctele (A) şi (B)".------