HOTĂRÂRE nr. 1.093 din 30 septembrie 2009privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 12 octombrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Se aprobă specializările/programele de studii autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare, prevăzute în anexa nr. 5."2. În anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură "Ştiinţe umaniste", cod "030", se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Ştiinţe umaniste 030 Filosofie 010 Filosofie 010 180
  Limbă şi literatură 020 Limba şi literatura română*1) 010 180
  Limbă şi literatură*2) 020 180
  Limba şi literatura modernă*3) 030 180
  Literatură universală şi comparată*11) 040 180
  Filologie clasică*4) 050 180
  Limbi moderne aplicate 030 Traducere şi interpretare 010 180
  Limbi moderne aplicate 020 180
  Istorie 040 Istorie 010 180
  Arheologie 020 180
  Arhivistică 030 180
  Muzeologie 040 180
  Istoria artei 050 180
  Studii culturale 050 Etnologie 010 180
  Studii iudaice 020 180
  Studii americane 030 180
  Studii culturale 040 180
  Studii europene 050 180"
  3. În anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", la domeniul fundamental de ştiinţă, artă şi cultură "Ştiinţe inginereşti", cod "120", domeniul de studii universitare de licenţă "Inginerie industrială", cod "130", se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "Ştiinţe inginereşti120Inginerie industrială130Tehnologia construcţiilor de maşini010240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţie020240
    Ingineria sudării030240
    Design industrial040240
    Ingineria şi managementul calităţii050240
    Ingineria securităţii în industrie060240
    Nanotehnologii şi sisteme neconvenţionale070240
    Tehnologia şi designul produselor textile080240
    Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitori090240
    Ingineria sistemelor de energii regenerabile100240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor110240
    Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile şi compozite120240
    Logistică industrială130240"
  4. În anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", notele de subsol *1)-*4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"*1) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*2) Se adaugă: limba şi literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinaţie cu limba şi literatura română/o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată.*3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinaţie cu o altă limbă şi literatură modernă/clasică sau în combinaţie cu limba şi literatura română/clasică/literatură universală şi comparată.*4) Se adaugă: în combinaţie cu limba şi literatura română sau o limbă şi literatură modernă/clasică/literatură universală şi comparată."5. În anexa nr. 1, la litera A "Lista domeniilor pentru studii universitare de licenţă şi sistemul naţional de codificare de bază al acestora", după nota de subsol *10) se introduce nota de subsol *11), cu următorul cuprins:"*11) Se poate adăuga: în combinaţie cu o limbă şi literatură modernă/clasică/limba şi literatura română."6. În anexa nr. 2, la punctul 3 "UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM «ION MINCU» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 2 "Facultatea de Arhitectură de Interior" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAZi300
    Design de produsAPZi300
    Mobilier şi amenajări interioareAPZi180"
  7. În anexa nr. 2, la punctul 4 "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI", numărul curent 3 "Facultatea de Horticultură" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "3Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/ APZi/ID240
    PeisagisticăAZi240"
  8. În anexa nr. 2, la punctul 5 "UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Administraţie şi Afaceri", numărul curent 3 "Facultatea de Chimie", numărul curent 7 "Facultatea de Geografie", numărul curent 10 "Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării" şi numărul curent 12 "Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de Administraţie şi AfaceriŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/ AP/ APZi/FR/ID180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAPZi180
    MarketingMarketingAZi180
    .....................................................................................................................................
    3Facultatea de ChimieChimieChimieAZi180
    Chimie (în limba engleză)APZi180
    Chimie (în limba franceză)AZi180
    Biochimie tehnologicăAZi180
    RadiochimieAZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAZi180
    .....................................................................................................................................
    7Facultatea de GeografieGeografieGeografieA/ AP/ APZi/FR/ID180
    Geografia turismuluiA/ AP/ APZi/FR/ID180
    Geografia turismului (la Călimăneşti)APZi180
    Geografia turismului (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    CartografieAZi180
    Hidrologie şi meteorologieAZi180
    Planificare teritorialăAZi180
    Planificare teritorială (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    Planificare teritorială (la Măcin)APZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiA/ APZi/FR180
    .....................................................................................................................................
    10Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele comunicăriiŞtiinţe ale ComunicăriiJurnalismA/ APZi/ID180
    PublicitateAPZi180
    Comunicare şi relaţii publiceA/ APZi/ID180
    .....................................................................................................................................
    12Facultatea de Limbi şi Literaturi StrăineLimbă şi literaturăLimba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernăAPZi180
    O limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura română/Limba neogreacăAP/ APZi/ID180
    Limba şi literatura neogreacă (A)/Limba şi literatura modernă (B)/Limba şi literatura română (B)APZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba rromaniA/A PZi/ID180
    Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura coreeană (B)APZi180
    Limbă şi literatură modernă - Limba şi literatura catalană (B)APZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAZi180
    Limbi moderne aplicateAZi180
    Studii culturaleStudii americaneAZi180
    Studii iudaiceAPZi180"
  9. În anexa nr. 2, la punctul 7 "ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Economie", numărul curent 2 "Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului" şi numărul curent 7 "Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de EconomieEconomieEconomie şi comunicare economică în afaceriAZi180
    2Facultatea de Economie agroalimentară şi a mediuluiEconomieEconomie Agroalimentară şi A MediuluiaZi180
    .....................................................................................................................................
    7Facultatea de Cibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică, Statistică şi Informatică economicăCibernetică economicăAZi180
    Informatică EconomicăA/AZi/ID180
    Statistică şi previziune economicăAZi180"
  10. În anexa nr. 2, punctul 11 "ACADEMIA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI" îşi schimbă denumirea în "UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI".11. În anexa nr. 2, la punctul 12 "ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Politice" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Ştiinţe PoliticeSociologieSociologieAZi180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceA/AZi/ID180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAZi180"
  12. În anexa nr. 2, la punctul 13 "UNIVERSITATEA «1 DECEMBRIE 1918» DIN ALBA IULIA", numărul curent 3 "Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "3Facultatea de Drept şi Ştiinţe SocialeDreptDreptAZi240
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăA/ APZi/ID180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăAPZi180
    Asistenţă managerială şi secretariatA/ APZi/ID180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180
    Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAPZi180"
  13. În anexa nr. 2, la punctul 14 "UNIVERSITATEA «AUREL VLAICU» DIN ARAD", numărul curent 4 "Facultatea de Ştiinţe Economice" şi numărul curent 7 "Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "4Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeFinanţe şi bănciA/ APZi/ID180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/ APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/ APZi/ID180
    ManagementManagementAPZi180
    MarketingMarketingAPZi180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAPZi180
    .....................................................................................................................................
    7Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă socialăAsistenţă socialăAsistenţă SocialăAPZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180
    PsihologiePsihologieAPZi180"
  14. În anexa nr. 2, punctul 15 "UNIVERSITATEA DIN BACĂU" îşi schimbă denumirea în "UNIVERSITATEA «VASILE ALECSANDRI» DIN BACĂU", iar numărul curent 2 "Facultatea de Litere" şi numărul curent 4 "Facultatea de Ştiinţe" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)AZi180
    Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăAZi180
    O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză) - Limba şi literatura românăAPZi180
    IstorieIstorieAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    .....................................................................................................................................
    4Facultatea de ŞtiinţeMatematicăMatematicăAZi180
    InformaticăInformaticăA/ APZi/FR180
    BiologieBiologieAZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAPZi180"
  15. În anexa nr. 2, la punctul 17 "UNIVERSITATEA «TRANSILVANIA» DIN BRAŞOV", numărul curent 1 "Facultatea de Inginerie Mecanică", numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Materialelor" şi numărul curent 16 "Facultatea de Drept şi Sociologie" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de Inginerie MecanicăIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereA/ APZi/FR240
    Autovehicule rutiere (în limba engleză)AZi240
    Inginerie mecanicăMecanică fină şi nanotehnologiiAZi240
    Inginerie mecanicăAZi240
    Sisteme şi echipamente termiceAPZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAPZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInginerie medicalăAPZi240
    OptometrieAPZi240
    .....................................................................................................................................
    3Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria MaterialelorChimieChimieAZi180
    Inginerie chimicăIngineria şi informatica proceselor chimice şi biochimiceAPZi240
    Inginerie industrialăIngineria sudăriiAZi240
    Ingineria securităţii în industrieAPZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240
    Ingineria elaborării materialelor metaliceAPZi240
    Ingineria procesării materialelorAZi240
    Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ingineria valorificării deşeurilorAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Inginerie economică în industria chimică şi de materialeAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică aplicată în ingineria materialelorAPZi240
    Matematică şi informatică aplicată în inginerieAPZi240
    .....................................................................................................................................
    16Facultatea de Drept şi SociologieDreptDreptA/AZi/FR240
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180"
  16. În anexa nr. 2, la punctul 18 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 3 "Facultatea de Construcţii" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "3Facultatea de ConstrucţiiInginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    Inginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAZi240
    Căi ferate, drumuri şi poduriAZi240
    Amenajări şi construcţii hidrotehniceAPZi240
    Inginerie civilă (în limba engleză)APZi240
    Inginerie urbană şi dezvoltare regionalăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în construcţiiAZi240"
  17. În anexa nr. 2, la punctul 19 "UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 1 "Facultatea de Agricultură", numărul curent 2 "Facultatea de Horticultură" şi numărul curent 3 "Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de AgriculturăBiologieBiologieA/AZi/FR180
    AgronomieAgriculturăA/AZi/ID240
    Ştiinţele soluluiAPZi240
    MontanologieA/ APZi/ID240
    Ingineria produselor alimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleA/AZi/ID240
    Controlul şi expertiza produselor alimentareAPZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în agriculturăA/ APZi/ID240
    2Facultatea de HorticulturăHorticulturăHorticulturăA/AZi/ID240
    PeisagisticăAPZi240
    SilviculturăSilviculturăAZi240
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în agriculturăA/ APZi/FR240
    Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturismAPZi240
    3Facultatea de Zootehnie şi BiotehnologiiZootehnieZootehnieA/AZi/ID240
    Piscicultură şi acvaculturăAZi240
    BiotehnologiiBiotehnologii agricoleAZi240
    Biotehnologii pentru industria alimentarăAPZi240"
  18. În anexa nr. 2, la punctul 20 "UNIVERSITATEA «BABEŞ-BOLYAI» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 5 "Facultatea de Geografie", numărul curent 6 "Facultatea de Ştiinţa Mediului", numărul curent 8 "Facultatea de Litere", numărul curent 11 "Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei", numărul curent 12 "Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor", numărul curent 15 "Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării", numărul curent 18 "Facultatea de Teologie Greco-Catolică" şi numărul curent 20 "Facultatea de Teologie Româno-Catolică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "5Facultatea de GeografieGeografieGeografieAZi180
    Geografia turismuluiA/ APZi/ID180
    Geografia turismului (la Gheorgheni, la Sighetu Marmaţiei)AZi180
    Geografia turismului (la Zalău)AZi180
    Geografia turismului (la Bistriţa)AZi180
    CartografieAZi180
    Hidrologie şi meteorologieAPZi180
    Planificare teritorialăAZi180
    Inginerie geodezicăMăsurători terestre şi cadastruAPZi240
    6Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria mediuluiŞtiinţa mediuluiGeografia mediuluiAZi180
    Ştiinţa MediuluiAPZi180
    Ingineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice şi ecologiceAPZi240
    Ingineria mediuluiAPZi240
    .....................................................................................................................................
    8Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)AZi180
    Limba şi literatura română/Limba şi literatura franceză sau Limba şi literatura maghiarăAPID180
    Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - O limbă şi literatură modernă (ucraineană, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)AZi180
    Limba şi literatura maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă) - Limba şi literatura română/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă)AZi180
    Limba şi literatura maghiară/Limba şi literatura română sau francezăAPID180
    Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română/maghiară/O limbă modernă sau clasicăAPZi180
    Limba şi literatura coreeană - Limba şi literatura română/maghiară/O limbă modernă sau clasicăAPZi180
    Limba şi literatura franceză/Limba şi literatura română sau maghiarăAPID180
    Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română/maghiară/O limbă modernă sau clasicăAPZi180
    Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română/maghiară/modernă (engleză, germană, franceză, rusă, italiană, spaniolă, ebraică, norvegiană, finlandeză, japoneză)AZi180
    Limba şi literatura norvegiană - Limba şi literatura română/maghiară sau o limbă modernă ori clasicăAPZi180
    Literatură universală şi comparatăAZi180
    Limba şi literatura maghiarăAPZi180
    Filologie clasicăAZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAZi180
    Studii culturaleEtnologie (în limba maghiară)A/ APZi/ID180
    .....................................................................................................................................
    11Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale educaţieiŞtiinţe ale EducaţieiPedagogieAZi180
    Psihopedagogie specialăA/AZi/ID180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAP/ APZi/ID180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Târgu Mureş, Năsăud, Oradea, Sighetu Marmaţiei, Sibiu, Târgu Secuiesc, Odorheiu Secuiesc şi Satu Mare)APZi180
    PsihologiePsihologieA/AZi/ID180
    Psihologie (în limba maghiară)AID180
    12Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea AfacerilorEconomieEconomie generalăAPZi180
    Economie agroalimentarăA/ APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/AZi/ID180
    Finanţe şi bănci (în limba maghiară)AID180
    Finanţe şi bănci (în limba engleză)AZi180
    Administrarea afacerilorEconomia firmeiAPZi180
    Economia firmei (la Sfântu Gheorghe)A/ APZi/ID180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorA/AZi/ID180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba maghiară)AID180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sfântu Gheorghe)APZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/AZi/ID180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Sighetu Marmaţiei)APZi180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăA/AZi/ID180
    Informatică economică (în limba maghiară)AID180
    Statistică şi previziune economicăA/ APZi/ID180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/AZi/ID180
    Afaceri internaţionale (în limba germană)AID180
    ManagementManagementA/AZi/ID180
    Management (în limba maghiară)AID180
    Management (în limba engleză)AZi180
    MarketingMarketingA/AZi/ID180
    Marketing (în limba maghiară)AID180
    .....................................................................................................................................
    15Facultatea de Ştiinţe politice, Administrative şi ale ComunicăriiŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeA/ APZi/ID180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/ APZi/ID180
    Administraţie publică (la Bistriţa)APZi180
    Administraţie publică (la Satu Mare)APZi180
    Administraţie publică (la Sfântu Gheorghe)APZi180
    Servicii şi politici de sănătate (Public Health)APZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismA/ APZi/ID180
    Comunicare şi relaţii publiceA/ APZi/ID180
    Comunicare şi relaţii publice (în limba maghiară)AZi180
    Comunicare şi relaţii publice (în limba germană)AZi180
    PublicitateAPZi180
    .....................................................................................................................................
    18Facultatea de Teologie Greco- CatolicăFilosofieFilosofie (la Oradea)APZi180
    IstorieIstorie (la Oradea)APZi180
    TeologieTeologie greco-catolică pastoralăAZi240
    Teologie greco-catolică pastorală (la Blaj)AZi240
    Teologie greco-catolică pastorală (la Oradea)AZi240
    Teologie greco-catolică didacticăAZi180
    Teologie greco-catolică didactică (la Oradea)APZi180
    Teologie greco-catolică asistenţă socialăAZi180
    .....................................................................................................................................
    20Facultatea de Teologie Romano- CatolicăIstorieIstorieAZi180
    TeologieTeologie romano-catolică pastorală*)AZi240
    Teologie romano-catolică didacticăAZi180
    Teologie romano-catolică asistenţă socialăAZi180
    Studii religioaseAPZi180"
  ----------- Notă *) Se şcolarizează începând cu anul I universitar 2007/2008, în baza contractului de parteneriat în formă autentică încheiat cu Institutul Teologic Româno-Catolic din Alba Iulia.19. În anexa nr. 2, la punctul 22 "ACADEMIA DE MUZICĂ «GHEORGHE DIMA» DIN CLUJ-NAPOCA", numărul curent 3 "Facultatea Teoretică" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "3Facultatea TeoreticăMuzicăPedagogie muzicalăA/AZi/ID180
    MuzicologieAZi240
    Compoziţie muzicalăAZi240
    DirijatAZi240"
  20. În anexa nr. 2, la punctul 24 "UNIVERSITATEA «OVIDIUS» DIN CONSTANŢA", numărul curent 1 "Facultatea de Litere", numărul curent 7 "Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia Petrolului", numărul curent 8 "Facultatea de Matematică şi Informatică", numărul curent 10 "Facultatea de Medicină" şi numărul curent 15 "Facultatea de Arte" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/ APZi/FR180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura portughezăAPZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (italiană)AZi180
    Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura modernă (spaniolă)APZi180
    Limba şi literatura engleză - O limbă şi literatură modernă (italiană, franceză, spaniolă)AZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză, italiană)APZi180
    Limbi moderne aplicate (engleză, franceză)AZi180
    Studii culturaleStudii americaneAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    .....................................................................................................................................
    7Facultatea de Fizică, Chimie, Electronică şi Tehnologia PetroluluiFizicăFizicăAZi180
    ChimieChimieAZi180
    Inginerie chimicăChimie alimentară şi tehnologii biochimiceAPZi240
    Prelucrarea petrolului şi petrochimieAZi240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAPZi240
    8Facultatea de Matematică şi InformaticăMatematicăMatematicăAZi180
    Matematică informaticăAZi180
    InformaticăInformaticăAZi180
    .....................................................................................................................................
    10Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    Asistenţă medicală generalăAZi240
    MoaşeAPZi240
    Laborator clinicAPZi180
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAZi180
    .....................................................................................................................................
    15Facultatea de ArteTeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    Artele spectacolului (coregrafie)APZi180
    MuzicăPedagogie muzicalăAZi180
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Arte plastice, decorative şi designPedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180"
  21. În anexa nr. 2, la punctul 26 "UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA", numărul curent 5 "Facultatea de Litere", numărul curent 6 "Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane", numărul curent 7 "Facultatea de Teologie", numărul curent 9 "Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor", numărul curent 10 "Facultatea de Mecanică" şi numărul curent 16 "Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu Severin" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "5Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăA/ APZi/ID180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (franceză, engleză la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)/Limba şi literatura latinăAZi180
    Limba şi literatura română - Filologie clasică (latină)AZi180
    Limbi moderne aplicateTraducere şi interpretareAZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogieAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    TeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    MuzicăPedagogie muzicalăAPZi180
    Interpretare muzicală - cantoAPZi240
    Interpretare muzicală - instrumenteAPZi240
    6Facultatea de Ştiinţe SocialeGeografieGeografieA/ APZi/ID180
    FilosofieFilosofieA/ APZi/ID180
    IstorieIstorieA/ APZi/FR180
    SociologieSociologieA/ APZi/ID180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Ştiinţe ale comunicării JurnalismAPZi180
    7Facultatea de TeologieTeologieTeologie ortodoxă pastoralăA/ APZi/FR240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAPZi180
    .....................................................................................................................................
    9Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorEconomieEconomie generalăAZi180
    Economie generală şi comunicare economicăAPZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/AZi/ID180
    Finanţe şi bănci (la Drobeta-Turnu Severin)A/ AP/ APZi/FR/ID180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (la Drobeta-Turnu Severin)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Drobeta-Turnu Severin)AZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/AZi/ID180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Drobeta-Turnu Severin)A/ APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAZi180
    Statistică şi previziune economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleA/AZi/ID180
    ManagementManagementA/AZi/ID180
    Management (la Drobeta-Turnu Severin)A/ AP/ APZi/FR/ID180
    MarketingMarketingAZi180
    10Facultatea de MecanicăInginerie civilăConstrucţii civile, industriale şi agricoleAPZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Ingineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicAZi240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAPZi240
    .....................................................................................................................................
    16Facultatea de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice din Drobeta-Turnu SeverinInginerie industrialăIngineria sudăriiAPZi240
    Ingineria materialelorŞtiinţa materialelorAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Inginerie marină şi Navigaţienavigaţie şi transport maritim şi fluvialA/ APZi/FR240
    Electromecanică navalăAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240"
  22. În anexa nr. 2, la punctul 28 "UNIVERSITATEA «DUNĂREA DE JOS» DIN GALAŢI", numărul curent 2 "Facultatea de Nave", numărul curent 10 "Facultatea de Litere", numărul curent 13 "Facultatea de Ştiinţe Economice" şi numărul curent 14 "Facultatea de Drept" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Arhitectură navalăArhitectură navalăArhitectură NavalăAZi240
    Sisteme şi echipamente navaleAZi240
    .....................................................................................................................................
    10Facultatea de LitereLimbă şi literaturăLimba şi literatura românăA/ APZi/ID180
    Limba şi literatura română - O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză)A/ AP/ APZi/ID/FR180
    O limbă şi literatură modernă A (engleză, franceză) - O limbă şi literatură modernă B (franceză, engleză)A/ APZi/ID180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAPZi180
    .....................................................................................................................................
    13Facultatea de Ştiinţe EconomiceGeografieGeografia turismuluiAPZi180
    EconomieEconomie agroalimentarăAZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/ APZi/FR180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/ APZi/FR180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAZi180
    ManagementManagementA/A/ APZi/ID/FR180
    MarketingMarketingA/A/ APZi/ID/FR180
    14Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi PoliticeDreptDreptA/ APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/AZi/ID180"
  23. În anexa nr. 2, la punctul 29 "UNIVERSITATEA TEHNICĂ «GH. ASACHI» DIN IAŞI", numărul curent 10 "Facultatea de Textile - Pielărie şi Management Industrial" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "10Facultatea de Textile - Pielărie şi Management IndustrialInginerie chimicăTehnologia chimică a produselor din piele şi înlocuitoriAZi240
    Tehnologie chimică textilăAZi240
    Inginerie industrialăTehnologia şi designul produselor textileAZi240
    Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitoriAZi240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAZi240
    Design industrialAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică industrialăAZi240"
  24. În anexa nr. 2, la punctul 31 "UNIVERSITATEA «ALEXANDRU IOAN CUZA» DIN IAŞI", numărul curent 4 "Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor" şi numărul curent 9 "Facultatea de Informatică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "4Facultatea de Economie şi Administrarea AfacerilorŞtiinţe administrativeAdministraţie publicăA/AZi/ID180
    EconomieEconomie generalăAZi180
    Economie agroalimentarăAZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/AZi/ID180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor (în limba engleză)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Piatra-Neamţ)APZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/AZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAZi180
    Statistică şi previziune economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleAZi180
    ManagementManagementA/AZi/ID180
    MarketingMarketingAZi180
    .....................................................................................................................................
    9Facultatea de InformaticăInformaticăInformaticăA/ APZi/ID180
    Informatică (în limba engleză)AZi180"
  25. În anexa nr. 2, la punctul 32 "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «GR. T. POPA» DIN IAŞI", numărul curent 3 "Facultatea de Farmacie" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacieAZi300
    Farmacie (în limba engleză)AZi300
    Asistenţă de farmacieAPZi180"
  26. În anexa nr. 2, la punctul 34 "UNIVERSITATEA DIN ORADEA", numărul curent 7 "Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii Internaţionale" şi numărul curent 16 "Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "7Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii InternaţionaleGeografieGeografieAZi180
    Geografia turismuluiAZi180
    Planificare teritorialăAZi180
    Ştiinţa mediuluiGeografia mediuluiAZi180
    IstorieIstorieAZi180
    ArheologieAPZi180
    Istoria arteiAPZi180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAZi180
    .....................................................................................................................................
    16Facultatea de Ştiinţe Socio-UmaneFilosofieFilosofieAZi180
    SociologieSociologieAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPsihopedagogie specialăAPZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolarA/ APZi/FR180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Satu Mare)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (cu predare în limba maghiară)APZi180
    Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar (la Beiuş)AZi180
    PsihologiePsihologieAZi180"
  27. În anexa nr. 2, la punctul 38 "UNIVERSITATEA «EFTIMIE MURGU» DIN REŞIŢA", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Ştiinţe Economice şi AdministrativeIstorieIstorieAPZi180
    TeologieTeologie ortodoxă didacticăAZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/ APZi/ID180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorA/ APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAZi180
    MarketingMarketingA/AZi/ID180
    Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAPZi180"
  28. În anexa nr. 2, la punctul 39 "UNIVERSITATEA «LUCIAN BLAGA» DIN SIBIU", numărul curent 5 "Facultatea de Inginerie" şi numărul curent 12 "Departamentul de Teologie Protestantă" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "5Facultatea de InginerieCalculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAZi240
    Tehnologia informaţieiAPZi240
    Inginerie electricăElectromecanicăA/ APZi/FR240
    Inginerie electronică şi telecomunicaţiiElectronică aplicatăAPZi240
    Inginerie industrialăTehnologia construcţiilor de maşiniAZi240
    Maşini-unelte şi sisteme de producţieAZi240
    Design industrialAPZi240
    Tehnologia şi designul produselor textileAPZi240
    Tehnologia şi designul confecţiilor din piele şi înlocuitoriAPZi240
    Tehnologia tricotajelor şi confecţiilorAZi240
    Inginerie mecanicăMecanică fină şi nanotehnologiiAPZi240
    Utilaje pentru textile şi pielărieAZi240
    Ingineria mediuluiIngineria şi protecţia mediului în industrieAPZi240
    Ingineria sistemelorIngineria sistemelor multimediaAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul mecanicA/ APZi/ID240
    Ingineria transporturilorIngineria transporturilor şi a traficuluiAPZi240
    Mecatronică şi roboticăMecatronicăAPZi240
    Mine, petrol şi gazeTransportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilorAZi240
    Ştiinţe inginereşti aplicateInformatică industrialăAPZi240
    .....................................................................................................................................
    12Departamentul de Teologie protestantăTeologieTeologie Protestantă pastoralăAZi240
    Teologie asistenţă socială (în limba germană)APZi180"
  29. În anexa nr. 2, la punctul 40 "UNIVERSITATEA «ŞTEFAN CEL MARE» DIN SUCEAVA", numărul curent 1 "Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport", numărul curent 7 "Facultatea de Silvicultură" şi numărul curent 8 "Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi SportEducaţie Fizică şi sportivăAZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180
    .....................................................................................................................................
    7Facultatea de SilviculturăSilviculturăSilviculturăA/AZi/ID240
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAPZi180
    8Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie publicăDreptDreptAPZi240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie PublicăA/AZi/ID180
    Asistenţă managerială şi secretariatA/ APZi/ID180
    FinanţeFinanţe şi bănciAZi180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorA/ APZi/ID180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilorA/ APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/AZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi informatică economicăCibernetică economicăAPZi180
    Informatică economicăAPZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleAZi180
    ManagementManagementAPZi180"
  30. În anexa nr. 2, la punctul 41 "UNIVERSITATEA «VALAHIA» DIN TÂRGOVIŞTE", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Drept şi Social- PoliticeDreptDreptA/ APZi/ID240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/ APZi/ID180
    Administraţie publică (la Alexandria)APZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiJurnalismAZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180"
  31. În anexa nr. 2, la punctul 42 "UNIVERSITATEA «CONSTANTIN BRÂNCUŞI» DIN TÂRGU JIU", numărul curent 4 "Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "4Facultatea de Educaţie Fizică şi SportArte plastice, decorative şi designPedagogia artelor plastice şi decorativeAPZi180
    Educaţie fizică şi sportEducaţie fizică şi sportivăAPZi180
    Kinetoterapie şi motricitate specialăAPZi180"
  32. În anexa nr. 2, la punctul 43 "UNIVERSITATEA «PETRU MAIOR» DIN TÂRGU MUREŞ", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe şi Litere" şi numărul curent 3 "Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Ştiinţe şi LitereMatematicăMatematicăA/ APZi/FR180
    Matematică informaticăAP/ APZi/FR180
    InformaticăInformaticăA/ APZi/FR180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura română - Limba şi literatura englezăA/ APZi/FR180
    Limba şi literatura română - Limba şi literatura francezăAPZi180
    Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura francezăAPZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    IstorieIstorieA/ APZi/FR180
    Relaţii internaţionale şi studii europeneRelaţii internaţionale şi studii europeneAPZi180
    Ştiinţe ale comunicăriiComunicare şi relaţii publiceAPZi180
    Educaţie fizică şi sportSport şi performanţă motricăAPZi180
    3Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi AdministrativeDreptDreptAP/ APZi/FR240
    Ştiinţe administrativeAdministraţie publicăA/ APZi/FR180
    FinanţeFinanţe şi bănciAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/ APZi/FR180
    ManagementManagementA/ APZi/FR180"
  33. În anexa nr. 2, punctul 45 "UNIVERSITATEA DE ARTĂ TEATRALĂ DIN TÂRGU MUREŞ" îşi schimbă denumirea în "UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ".34. În anexa nr. 2, la punctul 48 "UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA", numărul curent 2 "Facultatea de Fizică", numărul curent 3 "Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie", numărul curent 4 "Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie", numărul curent 8 "Facultatea de Economie şi de Administrare a Afacerilor", numărul curent 9 "Facultatea de Arte şi Design" şi numărul curent 10 "Facultatea de Muzică" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de FizicăFizicăFizicăAZi180
    Fizică medicalăAPZi180
    Fizică informaticăAZi180
    Ştiinţa mediuluiFizica mediuluiAPZi180
    Ştiinţe inginereşti aplicateFizică tehnologicăAZi240
    3Facultatea de Chimie, Biologie, GeografieChimieChimieAZi180
    Chimie (în limba engleză)AZi180
    Chimie informaticăAPZi180
    Biochimie tehnologicăAPZi180
    BiologieBiologieAZi180
    BiochimieAZi180
    GeografieGeografieAZi180
    Geografia turismuluiAZi180
    Planificare teritorialăAPZi180
    Ştiinţa mediuluiChimia mediuluiAPZi180
    Ecologie şi protecţia mediuluiAZi180
    Ştiinţa mediuluiAPZi180
    4Facultatea de Litere, Istorie şi TeologieLimbă şi literaturăLimba şi literatura română - O limbă şi literatură modernăAZi180
    O limbă şi literatură modernă (A) - O limbă şi literatură modernă (B)AZi180
    Filologie clasică (Limba şi literatura latină) - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă)APZi180
    Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicateAPZi180
    Studii culturaleStudii culturaleAPZi180
    IstorieIstorieAZi180
    TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAZi240
    Teologie ortodoxă didacticăAZi180
    .....................................................................................................................................
    8Facultatea de Economie şi de Administrare a AfacerilorEconomieEconomie agroalimentară şi A mediuluiaZi180
    Economie generală şi comunicare economicăAZi180
    FinanţeFinanţe şi bănciA/ APZi/ID180
    Finanţe şi bănci (în limba engleză)AZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/ APZi/ID180
    Cibernetică, statistică şi Informatică economicăinformatică economicăAZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleEconomie şi afaceri internaţionaleA/ APZi/ID180
    ManagementManagementA/ APZi/ID180
    Management (în limba franceză)AZi180
    MarketingMarketingAZi180
    9Facultatea de Arte şi DesignArte plastice, decorative şi designArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)APZi180
    Arte plastice (pictură, grafică, sculptură)AZi180
    Arte decorativeAZi180
    DesignAZi180
    Conservare şi restaurareAZi180
    Pedagogia artelor plastice şi decorativeAZi180
    Istoria şi teoria arteiAPZi180
    Arte textile - design textilAZi180
    10Facultatea de MuzicăTeatruArtele spectacolului (actorie)AZi180
    Artele spectacolului (actorie) (în limba germană)AZi180
    MuzicăPedagogie muzicalăAZi180
    Interpretare muzicală - cantoAZi240
    Interpretare muzicală - instrumenteAZi240"
  35. În anexa nr. 2, la punctul 49 "UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE «VICTOR BABEŞ» DIN TIMIŞOARA", numărul curent 1 "Facultatea de Medicină" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de MedicinăSănătateMedicinăAZi360
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    MoaşeAPZi240
    SănătateRadiologie şi imagisticăAPZi180
    Laborator clinicAZi180
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAZi180
    Nutriţie şi dieteticăAPZi180"
  36. În anexa nr. 2, la punctul 54 "ACADEMIA FORŢELOR AERIENE «HENRI COANDĂ» DIN BRAŞOV", numărul curent 1 "Academia Forţelor Aeriene «Henri Coandă»" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de Management AeronauticŞtiinţe militare şi informaţiiManagementul organizaţieiAZi180
    Management în aviaţieAPZi180
    Managementul traficului aerianAPZi180"
  37. În anexa nr. 3, la punctul 3 "UNIVERSITATEA «NICOLAE TITULESCU» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Economice" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "2 Facultatea de Ştiinţe Economice Finanţe Finanţe şi bănci A/ AP/ AP Zi/ID/FR 180
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP Zi 180
  Economia comerţului, turismului şi serviciilor AP/ AP Zi/ID 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune AP/ AP Zi/ID 180
  Marketing Marketing AP Zi 180"
  38. În anexa nr. 3, la punctul 4 "UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Drept", numărul curent 4 "Facultatea de Management-Marketing" şi numărul curent 5 "Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de DreptDreptDreptA/AZi/FR240
    .....................................................................................................................................
    4Facultatea de Management- MarketingManagementManagementA/AZi/FR180
    MarketingMarketingA/AZi/FR180
    5Facultatea de Relaţii Comerciale şi Financiar- Bancare Interne şi InternaţionaleFinanţeFinanţe şi bănciA/AZi/FR180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAPZi180
    Economie şi afaceri internaţionaleAfaceri internaţionaleA/AZi/FR180"
  39. În anexa nr. 3, la punctul 5 "UNIVERSITATEA «HYPERION» DIN BUCUREŞTI", numărul curent 6 "Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii Internaţionale" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "6Facultatea de Ştiinţe Politice, Sociologie şi Relaţii InternaţionaleSociologieSociologieAZi180
    Ştiinţe politiceŞtiinţe politiceAP/ APZi/FR180"
  40. În anexa nr. 3, la punctul 7 "UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Drept", numărul curent 4 "Facultatea de Ştiinţe Economice" şi numărul curent 5 "Facultatea de Ştiinţele Naturii şi Ecologie" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "1 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative Drept Drept A/ AP/ AP Zi/ID/FR 240
  Ştiinţe administrative Administraţie publică AP Zi 180
  ....................................................................................................................................
  4 Facultatea de Ştiinţe Economice Finanţe Finanţe şi bănci A/ AP/ AP Zi/ID/FR 180
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor AP Zi 180
  5 Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia mediului A Zi 180"
  41. În anexa nr. 3, la punctul 13 "UNIVERSITATEA DE VEST «VASILE GOLDIŞ» DIN ARAD", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Economice", numărul curent 3 "Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină Dentară", numărul curent 6 "Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială" şi numărul curent 8 "Facultatea de Ştiinţe ale Naturii" se modifică şi vor avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Ştiinţe EconomiceFinanţeFinanţe şi bănciAPZi180
    Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAZi180
    Administrarea afacerilor (la Bistriţa)APZi180
    Economia comerţului, turismului şi serviciilor (la Sebiş)AP/ APZi/ID180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneA/ AP/ APZi/ID/FR180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Alba Iulia)APZi180
    Contabilitate şi informatică de gestiune (la Satu Mare)APZi180
    MarketingMarketingA/ AP/ APZi/ID/FR180
    Marketing (la Baia Mare)AZi180
    Marketing (la Marghita)APZi180
    Marketing (la Satu Mare)A/ APZi/FR180
    Marketing (la Zalău)AZi180
    3Facultatea de Medicină, Farmacie şi Medicină DentarăSănătateMedicinăAZi360
    Medicină (în limba franceză)AZi360
    Medicină dentarăAZi360
    FarmacieAPZi300
    Asistenţă medicală generalăAPZi240
    MoaşeAPZi240
    Balneofiziokinetoterapie şi recuperareAPZi180
    Tehnică dentarăAZi180
    .....................................................................................................................................
    6Facultatea de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă socialăAsistenţă socialăAsistenţă SocialăAZi180
    Ştiinţe ale educaţieiPedagogia învăţământului primar şi preşcolarAZi180
    PsihologiePsihologieAZi180
    .....................................................................................................................................
    8Facultatea de Ştiinţe ale NaturiiBiologieBiologieAZi180
    GeografieGeografia turismului (la Baia Mare)APZi180
    Ştiinţa mediuluiEcologie şi protecţia mediuluiAZi180
    Ecologie şi protecţia mediului (la Satu Mare)APZi180"
  42. În anexa nr. 3, la punctul 15 "UNIVERSITATEA «GEORGE BARIŢIU» DIN BRAŞOV", după numărul curent 3 se introduc două noi numere curente, numerele curente 4 şi 5, cu următorul cuprins:
  "4 Facultatea de Finanţe şi Bănci din Ploieşti Finanţe Finanţe şi bănci AP Zi 180
  5 Facultatea de Ştiinţe Administrative din Ploieşti Ştiinţe administrative Administraţie publică AP Zi 180"
  43. În anexa nr. 3, la punctul 20 "UNIVERSITATEA «MIHAIL KOGĂLNICEANU» DIN IAŞI", numărul curent 1 "Facultatea de Drept" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1 Facultatea de Drept Geografie Geografie AP Zi 180
  Istorie Istorie AP Zi 180
  Drept Drept A Zi 240
  Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene AP Zi 180
  Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice AP Zi 180"
  44. În anexa nr. 3, la punctul 23 "UNIVERSITATEA ROMÂNO-GERMANĂ DIN SIBIU", numărul curent 2 "Facultatea de Ştiinţe Economice şi Calculatoare" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "2Facultatea de Ştiinţe Economice şi CalculatoareFinanţeFinanţe şi bănciAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţiiAPZi180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAZi180
    ManagementManagementAZi180
    MarketingMarketingAZi180
    Calculatoare şi tehnologia informaţieiCalculatoareAPZi240
    Inginerie şi managementInginerie economică în domeniul electric, electronic şi energeticAPZi240"
  45. În anexa nr. 3, la punctul 28 "INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI", numărul curent 1 "Facultatea de Teologie Penticostală" se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "1 Facultatea de Teologie Penticostală Teologie Teologie penticostală pastorală A/ AP Zi/FR 240"
  46. În anexa nr. 3, la punctul 29 "UNIVERSITATEA CREŞTINĂ «PARTIUM» DIN ORADEA", numărul curent 1 "Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane" se modifică şi va avea următorul cuprins:
                 
    "1Facultatea de Ştiinţe Socio- UmaneFilosofieFilozofieAZi180
    Limbă şi literaturăLimba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura englezăAZi180
    Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura românăAPZi180
    Limba şi literatura germanăAZi180
    Limba şi literatura maghiarăAPZi180
    TeologieTeologie reformată didacticăAZi180
    SociologieSociologieAPZi180
    Asistenţă socialăAsistenţă socialăAZi180"
  47. În anexa nr. 3, după punctul 30 se introduc patru noi puncte, punctele 31-34, cu următorul cuprins:"31. UNIVERSITATEA «PETRE ANDREI» DIN IAŞI
                 
    Nr. crt.FacultateaDomeniul de licenţăSpecializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP)Forma de învăţământNumăr de credite
    1Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele EducaţieiPsihologiePsihologieAZi180
    2Facultatea de Asistenţă socială şi SociologieAsistenţă socialăAsistenţă SocialăAPZi180
    SociologieSociologieAPZi180
    3Facultatea de Ştiinţe politice şi AdministrativeŞtiinţe politiceŞtiinţe PoliticeAPZi180
    4Facultatea de EconomieFinanţeFinanţe şi bănciAZi/FR180
    ContabilitateContabilitate şi informatică de gestiuneAPZi180
    Administrarea afacerilorEconomia comerţului, turismului şi serviciilorAPZi180
    5Facultatea de DreptDreptDreptAZi240
  32. UNIVERSITATEA «APOLLONIA» DIN IAŞI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii acreditate (A) sau autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ Număr de credite
  1 Facultatea de Medicină Dentară Sănătate Medicină dentară A Zi 360
  Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu
  Jurnalism AP Zi 180
  Comunicare şi relaţii publice AP Zi 180
  33. UNIVERSITATEA FINANCIAR-BANCARĂ DIN BUCUREŞTI
  Nr. crt. Facultatea Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii acreditate (A) Forma de învăţământ Număr de credite
  1 Facultatea de Management Financiar Finanţe Finanţe şi bănci A Zi 180
  34. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTIÎnvăţământ postuniversitar
  Nr. crt. Specializări/Program de studii acreditat (A) Forma de învăţământ Număr de credite
  1 Administrarea afacerilor - Executiv MBA A Zi 120"
  48. La notele de la finalul anexei nr. 3, punctele 2 şi 3 se abrogă.49. În anexa nr. 4, punctul 5 "FUNDAŢIA «SAPIENŢIA» - UNIVERSITATEA «SAPIENŢIA» DIN CLUJ-NAPOCA" se modifică şi va avea următorul cuprins:"5. FUNDAŢIA «SAPIENŢIA» - UNIVERSITATEA «SAPIENŢIA» DIN CLUJ-NAPOCA
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Informatică Informatică (la Târgu Mureş*) Zi 180
  Ştiinţa mediului Geografia mediului Zi 180
  Ştiinţa mediului Zi 180
  Limbă şi literatură Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză (la Miercurea-Ciuc)*) Zi 180
  Limbi moderne aplicate Traducere şi interpretare (la Târgu Mureş) Zi 180
  Sociologie Sociologie (la Miercurea-Ciuc)*) Zi 180
  Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Zi 180
  Ştiinţe ale comunicării Comunicare şi relaţii publice (la Miercurea-Ciuc) Zi 180
  Comunicare şi relaţii publice (la Târgu Mureş)*) Zi 180
  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogie (la Târgu Mureş) Zi 180
  Economie Economie generală (la Miercurea-Ciuc)*) Zi 180
  Economie agroalimentară (la Miercurea-Ciuc) Zi 180
  Economia mediului (la Miercurea-Ciuc) Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune (la Miercurea-Ciuc)*) Zi 180
  Horticultură Horticultură (la Târgu Mureş) Zi 240
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare (la Târgu Mureş)*) Zi 240
  Ingineria produselor alimentare Ingineria produselor alimentare (la Miercurea-Ciuc) Zi 240
  Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie (la Miercurea-Ciuc) Zi 240
  Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată (la Târgu Mureş)*) Zi 240
  Mecatronică şi robotică Mecatronică (la Târgu Mureş)*) Zi 240
  Cinematografie şi media Cinematografie, fotografie, media (Regie de film şi TV, Imagine de film şi TV, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie) Zi 180
  Inginerie electronică şi telecomunicaţii Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (în limba maghiară, la Târgu Mureş) Zi 240
  Inginerie industrială Tehnologia construcţiilor de maşini (în limba maghiară, la Târgu Mureş) Zi 240
  ----------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."50. În anexa nr. 4, punctul 7 "FUNDAŢIA «ŞTEFAN LUPAŞCU» - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI" se modifică şi va avea următorul cuprins:"7. FUNDAŢIA «ŞTEFAN LUPAŞCU» - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Ştiinţe administrative Administraţie publică*) Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Zi 180
  Management Management Zi 180
  ---------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."51. În anexa nr. 4, punctul 9 "UNIVERSITATEA «GHEORGHE ZANE» DIN IAŞI" se modifică şi va avea următorul cuprins:"9. UNIVERSITATEA «GHEORGHE ZANE» DIN IAŞI
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Limbă şi literatură Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză Zi 180
  Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi 180
  Management Management Zi 180
  Marketing Marketing*) Zi 180
  ------------ Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."52. În anexa nr. 4, punctul 11 "INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN" se modifică şi va avea următorul cuprins:"11. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMÂNO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Teologie Teologie româno-catolică pastorală Zi 240
  ----------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."53. În anexa nr. 4, punctul 12 "FUNDAŢIA «ACADEMIA COMERCIALĂ» DIN SATU MARE" se modifică şi va avea următorul cuprins:"12. FUNDAŢIA «ACADEMIA COMERCIALĂ» DIN SATU MARE
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Finanţe Finanţe şi bănci*) Zi 180
  Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului şi serviciilor Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Zi 180
  Management Management*) Zi 180
  ----------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."54. În anexa nr. 4, punctul 13 "FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ «ALMA MATER» - UNIVERSITATEA «ALMA MATER» DIN SIBIU" se modifică şi va avea următorul cuprins:"13. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ «ALMA MATER» - UNIVERSITATEA «ALMA MATER» DIN SIBIU
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Drept Drept Zi 240
  Asistenţă socială Asistenţă socială Zi 180
  Ştiinţe administrative Administraţie publică Zi 180
  Administraţie publică (la Hunedoara) Zi 180
  Ştiinţe ale educaţiei Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Zi 180
  Psihologie Psihologie Zi 180
  Economie Economie agroalimentară şi a mediului Zi 180
  Finanţe Finanţe şi bănci Zi 180
  Administrarea afacerilor Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii Zi 180
  Economia comerţului, turismului, serviciilor şi managementul calităţii (la Hunedoara) Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Zi 180
  Cibernetică, statistică şi informatică economică Informatică economică Zi 180
  Economie şi afaceri internaţionale Afaceri internaţionale Zi 180
  Afaceri internaţionale (la Bacău) Zi 180
  Management Management Zi 180
  Marketing Marketing Zi 180
  Marketing (la Bacău) Zi 180
  Inginerie şi management Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism Zi 240
  Geografie Geografia turismului Zi 180"
  --------- Notă *) Propunere de acreditare din partea ARACIS."55. În anexa nr. 4, punctul 14 "FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT «IOAN SLAVICI» - UNIVERSITATEA «IOAN SLAVICI» DIN TIMIŞOARA" se modifică şi va avea următorul cuprins:"14. FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT «IOAN SLAVICI» - UNIVERSITATEA «IOAN SLAVICI» DIN TIMIŞOARA
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Finanţe Finanţe şi bănci Zi 180
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Zi 180
  Contabilitate Contabilitate şi informatică de gestiune Zi 180
  Calculatoare şi tehnologia informaţiei Calculatoare Zi 240
  Tehnologia informaţiei Zi 240"
  56. În anexa nr. 4, punctul 20 "FUNDAŢIA «GAUDEAMUS» - UNIVERSITATEA «TOMIS» DIN CONSTANŢA" se modifică şi va avea următorul cuprins:"20. FUNDAŢIA «GAUDEAMUS» - UNIVERSITATEA «TOMIS» DIN CONSTANŢA
  Domeniul de licenţă Specializări/Programe de studii autorizate să funcţioneze provizoriu (AP) Forma de învăţământ (Zi) Număr de credite
  Administrarea afacerilor Administrarea afacerilor Zi 180
  Finanţe Finanţe şi bănci Zi 180"
  57. Titlul anexei nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"SPECIALIZĂRILE/PROGRAMELE DE STUDIIautorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, aflate în proces de acreditare"
   +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuPreşedintele Agenţiei Românede Asigurare a Calităţii înÎnvăţământul Superior,Ioan CurtuMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Marian SârbuBucureşti, 30 septembrie 2009.Nr. 1.093.-------------