HOTĂRÂRE nr. 1.204 din 7 octombrie 2009pentru aprobarea atestării oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 13 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, şi al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atestarea oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, se completează după cum urmează:- La punctul II din anexa nr. 5, după poziţia 44 se introduce o nouă poziţie, poziţia 44^1, cu următorul cuprins:"44^1. Vişeu de Sus - judeţul Maramureş".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Elena Gabriela UdreaViceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,interimar,Vasile BlagaBucureşti, 7 octombrie 2009.Nr. 1.204.-------------