LEGE nr. 303 din 6 octombrie 2009privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 8 octombrie 2009  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11 din 25 februarie 2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 4 martie 2009, cu următoarele modificări:– La articolul I punctul 29, articolele 22^8 și 22^9 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22^8(1) Introducerea în uz și folosirea unui program de calculator cu vicii aparente sau ascunse, care alterează înregistrarea rezultatelor obținute în secțiile de votare, totalizează cu erori ori duce la repartizarea mandatelor în afara prevederilor prezentei legi, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.(2) Tentativa se pedepsește.  +  Articolul 22^9(1) Introducerea de date, informații sau proceduri care duc la alterarea sistemului informatic național constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.(2) Tentativa se pedepsește.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE
  CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 6 octombrie 2009.Nr. 303.-------------