HOTĂRÂRE nr. 1.056 din 23 septembrie 2009pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 666 din 6 octombrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 75 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.592/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea controlului doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 960 din 29 noiembrie 2006.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Daniela Nicoleta AndreescuPreşedintele Agenţiei NaţionaleAnti-Doping,Graziela Elena VâjialăMinistrul tineretului şi sportului,Sorina Luminiţa PlăcintăMinistrul sănătăţii,Ion BazacBucureşti, 23 septembrie 2009.Nr. 1.056.  +  AnexăNORMA 23/09/2009