CIRCULARA nr. 33 din 23 decembrie 1997referitoare la modificarea plafonului de numerar prevăzut la art. 8 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/1996
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 23 decembrie 1997    În temeiul art. 2 şi 15 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare şi ţinând seama de evoluţia puternic ascendenta a preţurilor din ultimii 2 ani, articolul 8 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/1996 cu privire la operaţiunile cu numerar se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Unităţile societăţilor bancare vor transmite sucursalelor teritoriale ale Băncii Naţionale a României informaţii cu privire la ridicările de numerar efectuate de clienţii acestora, pentru fiecare operaţiune şi client în parte, în cazul în care operaţiunea depăşeşte valoarea de 200.000.000 lei. Se exceptează următoarele: a) ridicările de numerar pentru plata salariilor şi a altor drepturi de personal; b) transferurile prevăzute la art. 3 lit. b); c) ridicările de numerar ale societăţilor de asigurări şi financiare ale căror plafoane de casa au fost stabilite conform art. 5; d) ridicările de numerar ale unităţilor P.T.T.R.Raportarea operaţiunilor prevăzute la alin. 1 se efectuează cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare efectuării lor.Informaţiile transmise şi primite conform alin. 1 sunt supuse prevederilor art. 46 din Legea nr. 33/1991."Punctul 8 din Precizările nr. 2/1996 pentru aplicarea prevederilor acestui regulament, emise de Banca Naţionala a României se modifica în mod corespunzător.Prezenta circulara intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.GUVERNATORUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEIMUGUR ISARESCU---------------------