LEGE nr. 33 din 12 martie 1997privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 14 martie 1997    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 33 din 16 august 1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentantele diplomatice ale României, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996, cu următoarele modificări:1. Punctul 1 al articolului I se elimina.2. Punctul 2 al articolului I, referitor la litera b) din nota la anexa nr. 2, formează cuprinsul articolului I.Această lege a fost adoptată în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului din 21 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION DIACONESCUPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN--------------