RECTIFICARE nr. 95 din 2 septembrie 2009la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 2 septembrie 2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 3 octombrie 2009    La Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2009 privind modificarea și completarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 3 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu aparține Redacției "Monitorul Oficial, Partea I"):– la art. I pct. 1, cu referire la art. 1 alin. (2^2), în loc de: "(2^2) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (1), ....." se va citi: "(2^2) În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (2^1), .....".