ORDONANTA nr. 30 din 25 august 1997privind aprobarea Aranjamentului de credit stand-by şi a Memorandumului privind politica economică a Guvernului României pe perioada 1997-1998, convenit cu Fondul Monetar Internaţional
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 215 din 28 august 1997    În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Se aprobă Aranjamentul stand-by, în valoare de 301,5 milioane DST, acordat României de Fondul Monetar Internaţional la 22 aprilie 1997.  +  Articolul 2Echivalentul în lei al sumei de 301,5 milioane DST se acoperă de Banca Naţionala a României şi se virează, pe măsura primirii transelor de credit, în contul Fondului Monetar Internaţional deschis la Banca Naţionala a României.  +  Articolul 3Rambursarea creditului prevăzut la art. 1, plata dobânzilor şi a comisioanelor aferente, precum şi diferenţele în lei rezultate din regularizări se suporta de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 4Se autorizeaza Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor şi Banca Naţionala a României, sa introducă, de comun acord cu Fondul Monetar Internaţional, amendamente la textul aranjamentului stand-by care privesc detaliile acestuia şi nu sunt de natura sa sporeasca obligaţiile financiare ale României faţă de Fondul Monetar Internaţional.Guvernul României va informa periodic Parlamentul în legătură cu aceste amendamente în cadrul Raportului privind datoria publică interna şi externa a României. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrulfinanţelor,Mircea CiumaraGuvernatorul Băncii Naţionale aRomâniei,Mugur IsarescuMinistru de stat, ministrulreformei,Ulm SpineanuMinistru de stat, ministrul deexterne,Adrian SeverinARANJAMENT 22/04/1997MEMORANDUM 09/04/1997