LEGE nr. 29 din 12 martie 1997pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 21 martie 1997  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 24 din 26 iulie 1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, emisă în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 5 august 1996, cu modificarea tabelului din anexa, care va avea următorul cuprins:
       
    "ANEXĂ
    NORME DE VENIT stabilite în funcţie de numărul de persoane care lucrează în cadrul reprezentanţei
    Tipul de reprezentanţăVenitul anual impozabil - lei -
    A (1-2 persoane)19.750.000
    B (3-5 persoane)61.050.000
    C (6-8 persoane)119.550.000
    D (peste 8 persoane)242.800.000"
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA IONESCU QUINTUSAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMAN -------------