ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 9 iunie 1997pentru modificarea şi completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 din 10 iunie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Rezervele materiale naţionale se constituie ca rezerve de stat şi se administrează de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică."2. Alineatul 3 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unităţile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cît şi la agenţii economici care se obliga ca, în cadrul activităţii lor, să asigure improspatarea şi integritatea stocurilor, contra cost, sau prin crearea unor facilităţi specifice, stabilite în condiţiile legii."3. Alineatul 1 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Acumularea produselor pentru constituirea şi reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finanţare de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale şi aprobat de Guvern."4. Alineatul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se improspateaza pe baza programului anual, stabilit de Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale."5. Alineatul 4 al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Pentru produsele scoase din rezervele materiale naţionale, Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale poate percepe o cota de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente şi stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de improspatare şi de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire şi condiţiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern."6. Articolul 7 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Cu aprobarea Guvernului, finanţarea acumularii unor stocuri de urgenta se poate face şi din credite externe angajate de Guvern."7. La articolul 8, după alineatul 1 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Disponibilităţile realizate în condiţiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobinzi negociate cu Ministerul Finanţelor prin convenţie bilaterala, potrivit actelor normative în vigoare."8. Alineatul 3 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"Influentele valorice determinate de preţurile produselor la ieşire şi la intrare, în cadrul programului de improspatare, vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 şi ale art. 6, iar diferenţele neacoperite se vor asigura, prin bugetul de stat, în anul următor."9. Alineatul 4 al articolului 8 va avea următorul cuprins:"În situaţiile prevăzute la art. 1, când datorită consecinţelor asupra populaţiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele materiale naţionale a unor cantităţi de produse, în mod gratuit, urmînd ca fondurile necesare reintregirii stocurilor să fie finanţate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel."10. Articolul 8 se completează cu un nou alineat, care va avea următorul cuprins:"Pentru situaţiile de maxima urgenta, cu consecinţe imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediata a unor ajutoare umanitare populaţiei sinistrate, urmînd ca acestea să fie aprobate în prima şedinţa a Guvernului."11. Alineatul 1 al articolului 9 va avea următorul cuprins:"Diminuarea, sub orice formă , fără aprobare legală, a cantităţilor de produse ale rezervelor materiale naţionale, încredinţate spre păstrare unor agenţi economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei."12. Articolul 11 se abroga.  +  Articolul 2Legea nr. 82/1992 privind rezervele materiale naţionale, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, dîndu-se articolelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Administraţia Naţionala aRezervelor Materiale,Constantin Dinca,secretar de statMinistru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara-----------