ORDONANTA nr. 27 din 22 august 1997pentru completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 26 august 1997    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICArticolul 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, se completează cu alineatul 3, având următorul cuprins:"Fondul de protejare a asiguraţilor în caz de faliment al societăţilor de asigurare, constituit potrivit legii, se păstrează în contul general al trezoreriei statului şi este purtător de dobânda. Dobânzile încasate constituie surse de venit ale Fondului de protejare a asiguraţilor şi au aceeaşi destinaţie de plată a despăgubirilor şi sumelor asigurate, în caz de faliment al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor."PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------