HOTĂRÎRE nr. 26 din 21 februarie 1997cu privire la indexarea şi compensarea salariilor personalului din sectorul bugetar în semestrul I 1997
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 25 februarie 1997    În vederea aplicării în sectorul bugetar a coeficienţilor de indexare stabiliţi,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Salariile de baza, precum şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar se indexează, în medie lunară pe trimestrul I 1997, cu un coeficient de 28,7% . (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), salariile de baza, precum şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar, cuvenite pentru lunile februarie şi martie 1997, se indexează cu un coeficient de 43% . (3) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 860/1996 la 180.500 lei lunar brut, devine, începând cu luna februarie 1997, 258.200 lei lunar brut.  +  Articolul 2 (1) Salariile de baza, precum şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar, indexate în medie pentru trimestrul I 1997 cu coeficientul de 28,7%, se indexează în trimestrul II 1997 cu un coeficient de 18,35% . (2) În scopul realizării prevederilor alin. (1), salariile de baza, precum şi sporurile şi indemnizaţiile acordate în suma fixa personalului din sectorul bugetar, rezultate prin aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2), se indexează cu un coeficient de 6,0% începând cu drepturile cuvenite pentru luna aprilie 1997. (3) Salariul de baza corespunzător coeficientului de ierarhizare 1,00 pentru personalul din sectorul bugetar devine, începând cu data de 1 aprilie 1997, 273.700 lei lunar brut.  +  Articolul 3 (1) Compensaţia stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 860/1996, de 17.000 lei lunar brut, se majorează la 22.200 lei lunar brut, în medie lunară pe trimestrul I 1997, şi la 26.300 lei lunar brut începând cu data de 1 aprilie 1997. (2) Compensaţia de 22.200 lei, rezultată în medie lunară pentru trimestrul I 1997, se acordă în lunile februarie şi martie 1997 în valoare de 24.900 lei lunar brut.  +  Articolul 4 (1) Pentru personalul care, la data aplicării prezentei hotărâri, este încadrat cu un salariu de baza de până la 229.500 lei lunar brut, inclusiv, se acordă o compensaţie suplimentară, în medie lunară pe trimestrul I 1997, de 20.500 lei lunar brut. (2) Pentru salariaţii încadraţi cu salarii de baza cuprinse între 229.500 lei lunar brut şi 250.000 lei lunar brut, valoarea compensatiei suplimentare este egala cu diferenţa dintre 250.000 lei şi nivelul salariului de baza brut lunar al persoanei în cauza. (3) Compensaţia suplimentară de 20.500 lei, rezultă în medie lunară pentru trimestrul I 1997, se acordă în lunile februarie şi martie 1997 în valoare de 30.750 lei lunar brut. (4) Pentru salariaţii încadraţi cu salarii de baza cuprinse între 229.500 lei lunar brut şi 250.000 lei lunar brut, valoarea compensatiei suplimentare, rezultă din aplicarea prevederilor alin. (2) pentru întreg trimestrul I 1997, se acordă în lunile februarie şi martie 1997.  +  Articolul 5 (1) Compensaţia suplimentară de 20.500 lei lunar brut, acordată în medie lunară pe trimestrul I 1997, se majorează începând cu data de 1 aprilie 1997, la 24.300 lei lunar brut. (2) Compensaţia suplimentară prevăzută la alin. (1) se acordă în trimestrul II 1997 personalului încadrat cu un salariu de baza, în luna martie 1997, de până la 333.200 lei lunar brut. (3) Pentru salariaţii încadraţi cu salarii de baza cuprinse între 333.200 lei lunar brut şi 357.500 lei lunar brut, valoarea compensatiei suplimentare este egala cu diferenţa dintre 357.500 lei şi nivelul salariului de baza lunar brut al persoanei în cauza.  +  Articolul 6Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul din sectorul bugetar, precum şi pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate şi transmise de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, rotunjite din 100 în 100 lei, în favoarea salariatului.  +  Articolul 7 (1) Compensaţiile stabilite potrivit art. 3, 4 şi 5 din prezenta hotărâre fac parte din salariu, fără a fi incluse în salariul de baza şi se acordă proporţional cu timpul lucrat în program normal de lucru. Compensaţiile se cuprind în fondul de salarii şi se iau în calcul, potrivit legii, la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determina în raport cu salariul şi, respectiv, cu fondul de salarii, cumulindu-se, în vederea impozitării, cu celelalte drepturi salariale. Compensaţiile se iau în calculul la stabilirea indemnizaţiei pentru concediul de odihnă. (2) Compensaţiile menţionate la alin. (1) au caracter de spor permanent în sensul prevederilor Legii nr. 49/1992 privind modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale.  +  Articolul 8 (1) În cazul cumulului de funcţii, compensaţiile se acordă o singură dată, la unitatea unde persoana în cauza îşi are funcţia de baza. (2) Persoanele care cumulează fracţiuni de norma, în vederea realizării unei norme întregi, vor beneficia de compensaţii proporţional cu fracţiunea de norma, până la realizarea compensatiei integrale stabilite potrivit prezentei hotărâri. În acelaşi mod se procedează şi în cazul pensionarilor de invaliditate de gradul III încadraţi în munca. (3) Persoanele care cumulează, potrivit legii, pensia pentru limita de vârsta cu salariul vor beneficia numai de compensaţia suplimentară prevăzută la art. 4 şi 5 din prezenta hotărâre.  +  Articolul 9Premiile, primele şi alte drepturi prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 280/1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 din 6 septembrie 1996, se indexează cu 30,75% începând cu luna februarie 1997 şi cu 18,35% începând cu luna aprilie 1997.  +  Articolul 10În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor pot emite precizări.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:-----------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiup. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Eugeniu Corneliu Gorcea,secretar de stat --------------------