HOTĂRÂRE nr. 865 din 22 iulie 2009pentru modificarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 15 septembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Termenul prevăzut la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 174/2006 privind unele măsuri de protecţie socială a personalului disponibilizat din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, prin concedieri colective, ca urmare a restituirii pădurilor către foştii proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 22 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi devine 31 decembrie 2010. (2) Numărul de salariaţi disponibilizaţi prin concedieri colective prevăzut la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 174/2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi devine 4.240.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Marian Sârbup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 22 iulie 2009.Nr. 865.-------------