NORMĂ din 19 august 2002 (*actualizată*)cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea fainii de grâu destinate comercializării pentru consum uman(actualizată până la data de 2 octombrie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
  • Nr. 250 din 14 iunie 2002
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
  • Nr. 531 din 12 iulie 2002
  • AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Nr. 83 din 19 august 2002
  • ----------  +  Capitolul 1 Domeniu de utilizare  +  Articolul 1 (1) Prezenta norma are ca domeniu de aplicare făina de grâu obţinută prin macinarea graului. Norma se aplică atât pentru făina de grâu destinată utilizării ca materie prima la fabricarea produselor alimentare, cat şi pentru făina de grâu destinată vânzării directe la consumator. (2) Aceasta norma nu se aplică pentru: a) produsele obţinute din grâu dur (Triticum durum Desf.) sau dintr-un amestec de grâu dur cu alt grâu; b) făina de grâu utilizata ca adjuvant la fabricarea berii sau pentru fabricarea amidonului şi/sau glutenului; c) făina de grâu utilizata în scopuri industriale nealimentare; d) fainuri al căror conţinut proteic a fost redus sau care au fost supuse după macinare unui proces special, altul decât uscarea, inalbirea, şi/sau cele la care au fost adăugate ingrediente, altele decât cele menţionate în prezenta norma. (3) În sensul prezentei norme, termenii folosiţi se definesc după cum urmează: a) cenusa (%) - cantitatea de substanţe minerale conţinută în 100 de unităţi de masa (100 g proba), raportată la substanţa uscata; b) umiditate (%) - cantitatea de apa conţinută în 100 de unităţi de masa (100 g proba); c) gluten umed (%) - cantitatea de substanţe proteice care se separa prin spalarea cu soluţie de clorura de sodiu 2% a unui aluat obţinut din făina, urmată de zvantarea acestuia; d) indice de deformare (mm) - diferenţa dintre diametrul iniţial al unei sfere de 5 g de gluten umed şi diametrul acesteia după un repaus de o ora la temperatura de 30°C; e) indice de sedimentare (indice Zeleny) (ml) - număr care indica volumul exprimat în mililitri al sedimentului obţinut dintr-o suspensie de făina într-o soluţie de acid lactic; f) proteina (%) - cantitatea de substanţe proteice conţinută în 100 de unităţi de masa (100 g proba) raportată la substanţa uscata; g) indice de cadere (Falling Number) (sec.) - timpul total exprimat în secunde, necesar pentru lichefierea de către alpha-amilaza a unui gel apos obţinut din 7 g de făina şi 25 ml de apa distilata; h) aciditate totală a fainii - suma tuturor acizilor şi a combinaţiilor cu reactie acida care intră în compoziţia fainii (fosfati acizi, aminoacizi, acizi grasi) şi care se exprima în grade de aciditate (1 grad aciditate reprezintă aciditatea din 100 de grame de făina care se neutralizeaza cu 1 cmc NaOH); i) ingredient - orice substanţa, inclusiv aditivii, utilizata la producerea sau la prepararea unui aliment şi care va fi conţinută şi de produsul finit ca atare sau într-o formă modificată; j) aditiv alimentar - orice substanţa care în mod normal nu este consumată ca aliment în sine şi care nu este utilizata ca ingredient alimentar caracteristic, având sau neavând o valoare nutritiva, care, adăugată intentionat în produsele alimentare în scopuri tehnologice pe parcursul procesului de fabricare, prelucrare, preparare, tratament, ambalare, transport sau depozitare a unor asemenea produse alimentare, devine sau poate deveni ea însăşi ori prin derivatii săi, direct ori indirect, o componenta a acestor produse alimentare; k) contaminant - orice substanţa care nu se adauga în mod intentionat alimentelor, prezenta în acestea ca rezultat al producţiei (inclusiv activităţile privind creşterea plantelor, creşterea animalelor şi medicina veterinara), fabricaţiei, prelucrării, preparării, tratamentelor, impachetarii, ambalării, transportului sau manipulării acestora ori ca rezultat al contaminării mediului înconjurător. Materiile străine, cum ar fi fragmentele de insecte, parul de animale etc., nu sunt incluse în aceasta definiţie; l) data durabilităţii minimale - data stabilită de producător până la care făina îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare.  +  Capitolul 2 Descriere, clasificare  +  Articolul 2 (1) Făina de grâu este produsul obţinut prin macinarea graului după o prealabilă curăţare. (2) În funcţie de conţinutul de cenusa făina de grâu se clasifica şi se defineşte în următoarele grupe, astfel: a) făina alba este făina care are un conţinut de cenusa de maximum 0,65% şi se fabrica în următoarele sortimente:- făina alba 480 este făina cu un conţinut de cenusa de maximum 0,48%;- făina alba superioară trei nule (000) este făina cu un conţinut de cenusa de maximum 0,48% şi cu un conţinut de gluten umed egal sau mai mare de 28%;- făina alba 550 este făina cu un conţinut de cenusa de maximum 0,55% şi cu granulatia cerută de necesităţile tehnologice, conform tabelului din anexa care face parte integrantă din prezenta norma;- făina alba 650 este făina care are un conţinut de cenusa de maximum 0,65%; b) făina semialba este făina care are un conţinut de cenusa între 0,66% şi 0,90%; c) făina neagra este făina care are un conţinut de cenusa între 0,91% şi 1,40%; d) făina dietetica este făina care are un conţinut de cenusa între 1,41% şi 2,2%. (3) În funcţie de destinaţie făina de grâu se clasifica astfel: a) făina pentru fabricarea painii şi produselor de panificatie cuprinde cele patru grupe descrise în alineatul precedent; b) făina pentru fabricarea biscuiţilor cuprinde cele patru grupe descrise în alineatul precedent; c) făina pentru fabricarea pastelor fainoase cuprinde grupa de făina alba descrisă în alineatul precedent; d) făina pentru fabricarea produselor de patiserie cuprinde grupa de făina alba descrisă în alineatul precedent.  +  Capitolul 3 Condiţii tehnice de calitate  +  Articolul 3 (1) Graul din care se obţine făina trebuie să corespundă prevederilor Standardului SR ISO 7970 - Grâu. Specificaţii. (2) Condiţii tehnice de calitate - specificaţii generale.Făina de grâu şi toate ingredientele care i se adauga trebuie să corespundă normelor sanitare în vigoare şi să prezinte siguranţa alimentara. (3) Făina de grâu trebuie să corespundă indicilor calitativi prezentaţi în tabelele din anexa. (4) În făina de grâu se pot adauga optional, în dozele cerute de necesităţile tehnologice, diverse adaosuri, elemente nutritive şi aditivi alimentari.  +  Articolul 4 (1) Utilizarea aditivilor alimentari, a diverselor adaosuri sau elemente nutritive în făina de grâu este permisă cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. (2) Colorantii nu sunt admişi la fabricarea fainii de grâu.  +  Articolul 5Contaminantii admişi în făina de grâu vor fi în limitele stabilite de reglementările sanitare în vigoare.  +  Articolul 6Condiţiile microbiologice pentru făina de grâu trebuie să corespundă reglementărilor sanitare în vigoare.  +  Capitolul 4 Ambalare şi etichetare  +  Articolul 7 (1) Făina de grâu trebuie să fie ambalata şi transportată în ambalaje care să păstreze calităţile igienice, nutritionale şi tehnologice şi să asigure siguranţa alimentara a produsului. (2) Ambalajele trebuie să fie fabricate numai din materiale nepericuloase şi adaptate scopului pentru care sunt folosite. Ele nu trebuie să confere produsului nici o substanţa toxica, nici miros sau gust nedorit şi sa corespundă reglementărilor legale în vigoare. (3) Ambalajele utilizate pentru ambalarea şi comercializarea fainii de grâu vor fi marcate şi etichetate conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 8Eticheta de grâu trebuie să conţină în mod obligatoriu:8.1. Denumirea sub care este vândută pentru consum făina de grâu8.1.1. Numele produsului înscris pe eticheta trebuie să fie "făina alba" sau "făina semialba" ori "făina neagra" sau "făina dietetica". La făina alba se va menţiona şi sortimentul, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. a). În cazul sortimentelor de făina de grâu cu diferite adaosuri, denumirea adaosurilor va figura în denumirea sub care se vinde produsul.Fainurile de grâu care nu corespund prevederilor din prezenta norma nu se comercializează pentru consum uman în asociere cu termeni cum ar fi: "gen", "tip", "mod", "stil", "marca", "gust" sau cu alte menţiuni asemănătoare la una dintre denumirile prevăzute în prezenta norma.8.1.2. Conţinutul în cenusa poate fi declarat în imediata apropiere a numelui produsului. Aceasta dispoziţie nu se aplică fainurilor la care s-a adăugat carbonat de calciu sau alţi constituenţi al căror conţinut în substanţe minerale este diferit de cel al fainii de grâu.8.1.3. Etichetarea, prezentarea şi publicitatea fainii de grâu din prezenta norma se fac cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Este interzis să se menţioneze pe eticheta menţiuni ca: "cinci nule (00000)", "regina fainurilor", "făina extra" etc.8.2. IngredienteleLista cuprinzând ingredientele conţine toate ingredientele în ordinea descrescătoare a cantităţii, determinata de modul introducerii în fabricaţie; vitaminele şi sarurile minerale adăugate în făina de grâu se menţionează în lista cuprinzând ingredientele.8.3. Valoarea nutritiva se va menţiona cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare.8.4. Denumirea sau denumirea comercială şi sediul producătorului, al ambalatorului sau al distribuitorului; în cazul produselor din import se înscriu denumirea şi sediul importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România.8.5. Indicarea lotului8.5.1. Fiecare cantitate de făina de grâu vândută pentru consum, atât vrac, cat şi ambalata sau preambalata, trebuie să aibă ataşată o marca codificata sau exprimată în clar, care să nu poată fi stearsa, pentru a permite identificarea producătorului şi a lotului.8.5.2. Indicarea lotului nu este obligatorie atunci când data durabilităţii minimale este indicată prin menţionarea clara şi necodificata cel puţin a zilei şi lunii, în aceasta ordine.8.6. Cantitatea neta se va înscrie cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 530/2001 pentru aprobarea Instrucţiunilor de metrologie legală IML 8-01 "Preambalarea unor produse în funcţie de masa sau volum".8.6.1. Înscrierea cantităţii nete a fainii de grâu se face în unităţi de masa, utilizându-se, după caz, kilogramul sau tona.8.6.2. În cazul unui ambalaj în care sunt introduse doua sau mai multe articole conţinând aceeaşi cantitate din acelaşi produs, ambalate individual, indicarea cantităţii nete se face prin menţionarea cantităţii nete conţinute de un ambalaj individual şi a numărului total al acestora. Aceste menţiuni nu sunt obligatorii atunci când ambalajele individuale pot fi numarate cu uşurinţa din exterior şi atunci când cel puţin o indicaţie privind cantitatea neta individuală poate fi citită clar din exteriorul produsului.8.7. Data durabilităţii minimale şi condiţii de păstrare8.7.1. Data durabilităţii minimaleData durabilităţii minimale, respectiv data până la care făina de grâu îşi păstrează caracteristicile specifice în condiţii de depozitare corespunzătoare, trebuie să fie menţionată de către producător pe ambalaj. Data va fi precedată de menţiunea "a se consuma de preferinţa înainte de...", dacă în data este inclusă ziua, sau "a se consuma de preferinţa până la sfârşitul...", dacă se indica luna şi anul sau numai anul.8.7.2. Condiţii de depozitare: a) se vor menţiona condiţiile de depozitare specifice fainii de grâu pentru respectarea datei durabilităţii minimale înscrise pe ambalaj; b) în măsura în care este posibil, instrucţiunile de depozitare trebuie înscrise în imediata apropiere a datei durabilităţii minimale.8.8. Ambalaje nedestinate vânzării pentru consum în detaliuÎn cazul fainii de grâu ambalate în ambalaje destinate vânzării pentru consum în vrac, indicaţiile care trebuie să figureze pe ambalaje se înscriu cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9Eşantionare şi metode de analiza9.1. EşantionareConform SR ISO 13690-2000. Cereale şi produse de macinis. Esantionarea pentru loturi statice9.2. Metode de analiza9.2.1. Determinarea umiditatiiConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.2. Determinarea granulatiei (finetii)Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.3. Determinarea cenusiiConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.4. Determinarea aciditatiiConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.5. Determinarea conţinutului în proteineConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.6. Determinarea conţinutului în gluten umedConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.7. Determinarea indicelui de deformare a glutenuluiConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.8. Determinarea conţinutului în impuritati metaliceConform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza9.2.9. Determinarea indicelui de cadereConform SR ISO 3093-1997. Cereale. Determinarea indicelui de cadere9.2.10. Determinarea indicelui ZelenyConform SR ISO 5529-1997. Grâu. Determinarea indicelui de sedimentare. Testul Zeleny9.2.11. Determinarea conţinutului de cenusa insolubila în HCI 10%Conform STAS 90-1988. Făina de grâu. Metode de analiza.  +  Articolul 10Reguli de verificare a condiţiilor tehnice de calitateConform SR 877-1996. Făina de grâuVerificările periodice ale condiţiilor tehnice de calitate prevăzute la pct. 3.2.1 din SR 877-1996 se completează cu:- conţinutul în micotoxine;- încărcarea microbiologica;- indicele de cadere;- indicele Zeleny.  +  AnexăTabelul nr. 2 - Proprietăţi fizice şi chimice┌───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐│ │ Condiţii de calitate ││ ├────────────────────────────┬────────┬──────┬─────────┤│ │ Grupa făina alba │ Grupa │Grupa │ Grupa ││ │ │ făina │făina │ făina ││ Caracteristici │ │semialba│neagra│dietetica││ ├─────┬──────────┬─────┬─────┼────────┼──────┼─────────┤│ │ Tip │Superioară│ Tip │ Tip │ Făina │Făina │ Făina ││ │ 480 │ Tip 000 │ 550 │ 650 │semialba│neagra│dietetica│├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Umiditate %, maximum │14,5 │ 14,5│14,5 │14,5 │ 14,5│ 14,5│ 14,5│├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Aciditate grade, max. │ 2,2 │ 2,2│ 2,2 │ 2,8 │ 3,2│ 5│ 5│├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Conţinut de cenusa │ │ │ │ │ │ │ ││raportat la substanţa │0,48 │ 0,48│ 0,55│ 0,65│ 0,66- │ 0,91-│1,41-2,2 ││uscata %, maximum │ │ │ │ │ 0,90 │ 1,40 │ │├───────────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Conţinut în cenusa │ │ │ │ │ │ │ ││insolubila în HCl 10 %;│ │ │ │ │ │ │ ││%; maximum │ 0,2 │ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│ 0,2│├─────┬─────────────────┼─────┼──────────┼─────┼─────┼────────┼──────┼─────────┤│Impu-│Sub forma de │ │ │ │ │ │ │ ││ri- │pulbere, g/kg │ 3│ 3│ 3│ 3│ 3│ 3│ 3││tati ├─────────────────┼─────┴──────────┴─────┴─────┴────────┴──────┴─────────┤│meta-│Sub forma de │ ││lice │aşchii │ lipsa │├─────┴─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Conţinut de gluten umed│ ││% minimum │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Indice de deformare a │ ││glutenului, milimetri │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Conţinut de substanţe │ ││proteice raportat la │ ││substanţa uscata %, │ ││minimum │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Indice de cadere, │ ││secunde, minimum │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Indice Zeleny │ în funcţie de cerinţele tehnologice │├───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤│Granulatie % │ în funcţie de cerinţele tehnologice │└───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘NOTĂ:În cazul sortimentelor de făina de grâu cu diferite adaosuri, elemente nutritive sau aditivi alimentari se va menţiona conţinutul acestora.-------------Tabelul nr. 2 din anexă a fost înlocuit cu tabelul din anexa la ORDINUL nr. 328 din 23 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003, conform art. I din acelaşi act normativ.------------