HOTĂRÂRE nr. 985 din 2 septembrie 2009privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 609 din 4 septembrie 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se stabileşte ziua de duminică, 22 noiembrie 2009, ca dată a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2009. (2) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 28 septembrie 2009.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul administraţiei şi internelor,Dan NicaPreşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Octavian OprişBucureşti, 2 septembrie 2009.Nr. 985.-------