HOTĂRÂRE nr. 943 din 19 august 2009privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor instituţiilor de învăţământ superior şi a specializărilor/programelor de studii universitare de licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu organizate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 6 iulie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 30, cu următorul cuprins:
  *Font 7*
  "30. UNIVERSITATEA > DIN BUCUREŞTI
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┐│Nr. │ │ │ Specializări/Programe de studii │ Forma │ Număr ││crt.│ Facultatea │ Domeniul de licenţă │ acreditate(A) sau autorizate să │ de │de credite││ │ │ │ funcţioneze provizoriu (AP) │învăţământ│ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┬────┼──────────┼──────────┤│ 1 │Facultatea de Limbi │Limbă şi literatură │Limba şi literatura modernă │ A │ Zi │ 180 ││ │şi Literaturi │ │(engleză, franceză) - Limba şi │ │ │ ││ │Străine │ │ literatura modernă (franceză, │ │ │ ││ │ │ │engleză, germană, spaniolă, │ │ │ ││ │ │ │italiană, rusă)/clasică (latină) │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 2 │Facultatea de Drept │Drept │Drept │A/AP│ Zi/FR │ 240 ││ │şi Administraţie ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │Publică │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 3 │Facultatea de Educa- │Educaţie fizică şi sport │Educaţie fizică şi sportivă │ A │ Zi │ 180 ││ │ţie Fizică şi Sport │ ├──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │Kinetoterapie şi motricitate │ A │ Zi │ 180 ││ │ │ │specială │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 4 │Facultatea de Marke- │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ AP │ Zi │ 180 ││ │ting şi Afaceri │internaţionale │ │ │ │ ││ │Economice Internaţio-├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │nale │Marketing │Marketing │ A │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 5 │Facultatea de │Contabilitate │Contabilitate şi informatică │ │ │ ││ │Management │ │de gestiune │ A │ Zi │ 180 ││ │Financiar-Contabil ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Management │Management │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 6 │Facultatea de Finanţe│Finanţe │Finanţe şi bănci │ A │ Zi │ 180 ││ │şi Bănci │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 7 │Facultatea de Medici-│Medicină veterinară │Medicină veterinară │ A │ Zi │ 360 ││ │nă Veterinară │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 8 │Facultatea de Filoso-│Filosofie │Filosofie │A/AP│ Zi/FR │ 180 ││ │fie şi Studii Cultu- ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │rale │Studii culturale │Studii culturale │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 9 │Facultatea de Socio- │Sociologie │Sociologie │ A │ Zi │ 180 ││ │logie - Psihologie ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Psihologie │Psihologie │ A │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 10│Facultatea de │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de │AP/ │ │ ││ │Management din Braşov│ │gestiune │AP │ Zi/FR │ 180 ││ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Management │Management │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 11│Facultatea de Muzică │Muzică │Pedagogie muzicală │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 12│Facultatea de Geogra-│Geografie │Geografie │ A │ Zi │ 180 ││ │fie │ ├──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │ │Geografia turismului │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 13│Facultatea de │Finanţe │Finanţe şi bănci │AP/ │ Zi/FR │ 180 ││ │Management │ │ │AP │ │ ││ │Financiar-Contabil ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │din Constanţa │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de │ │ │ ││ │ │ │gestiune │ A │ Zi │ 180 ││ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Management │Management │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 14│Facultatea de Teatru │Teatru │Artele spectacolului (actorie) │ A │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 15│Facultatea de Limba │Limbă şi literatură │Limba şi literatura română - O │ │ │ ││ │şi Literatura Română │ │limbă şi literatură modernă │ │ │ ││ │ │ │(engleză, franceză) │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 16│Facultatea de Istorie│Istorie │Istorie │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 17│Facultatea de Relaţii│Relaţii internaţionale │Relaţii internaţionale şi studii │ AP │ Zi │ 180 ││ │Internaţionale şi │şi studii europene │europene │ │ │ ││ │Studii Europene │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 18│Facultatea de Ştiinţe│Drept │Drept │ AP │ Zi │ 240 ││ │Juridice şi Adminis- ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │trative din Braşov │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 19│Facultatea de │Finanţe │Finanţe şi bănci │AP/ │ Zi/FR │ 180 ││ │Management Financiar-│ │ │AP │ │ ││ │Contabil din Craiova ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de │ │ │ ││ │ │ │gestiune │A/AP│ Zi/FR │ 180 ││ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Economie şi afaceri │Afaceri internaţionale │ AP │ Zi │ 180 ││ │ │internaţionale │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 20│Facultatea de Drept │Drept │Drept │ AP │ Zi │ 240 ││ │şi Administraţie ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │Publică din Craiova │Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 21│Facultatea de Conta- │Finanţe │Finanţe şi bănci │AP/ │ Zi/FR │ 180 ││ │bilitate şi Finanţe │ │ │AP │ │ ││ │din Câmpulung ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ Zi │ 180 ││ │ ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de │ │ │ ││ │ │ │gestiune │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 22│Facultatea de Matema-│Matematică │Matematică │ A │ Zi │ 180 ││ │tică şi Informatică ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Informatică │Informatică │ A │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 23│Facultatea de Arhi- │Arhitectură │Arhitectură │ A │ Zi │ 360 ││ │tectură │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 24│Facultatea de Drept │Drept │Drept │A/AP│ Zi/FR │ 240 ││ │şi Administraţie ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │Publică din Constanţa│Ştiinţe administrative │Administraţie publică │ AP │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 25│Facultatea de Psiho- │Ştiinţe ale educaţiei │Pedagogie │ A │ Zi │ 180 ││ │logie şi Pedagogie ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │din Braşov │Psihologie │Psihologie │ A │ Zi │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 26│Facultatea de Drept │Drept │Drept │ A │ Zi │ 240 ││ │şi Administraţie │ │ │ │ │ ││ │Publică din │ │ │ │ │ ││ │Râmnicu Vâlcea │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 27│Facultatea de Conta- │Finanţe │Finanţe şi bănci │AP/ │ Zi/FR │ 180 ││ │bilitate şi Finanţe │ │ │AP │ │ ││ │din Râmnicu Vâlcea ├──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │ │Contabilitate │Contabilitate şi informatică de │ │ │ ││ │ │ │gestiune │A/AP│ Zi/FR │ 180 │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 28│Facultatea de Finanţe│Finanţe │Finanţe şi bănci │AP/ │ Zi/FR │ 180 ││ │şi Bănci din Blaj │ │ │AP │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 29│Facultatea de │Administrarea afacerilor │Administrarea afacerilor │ AP │ Zi │ 180 ││ │Management Financiar-│ │ │ │ │ ││ │Contabil din Blaj │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 30│Facultatea de Matema-│Informatică │Informatică │ AP │ Zi │ 180 ││ │tică - Informatică │ │ │ │ │ ││ │din Blaj │ │ │ │ │ │├────┼─────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ 31│Facultatea de Jurna- │Ştiinţe ale comunicării │Jurnalism │A/AP│ Zi/FR │ 180 ││ │lism, Comunicare şi │ ├──────────────────────────────────┼────┼──────────┼──────────┤│ │Relaţii Publice │ │Comunicare şi relaţii publice │ AP │ Zi │ 180" │└────┴─────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────────────┴────┴──────────┴──────────┘2. La nota de la finalul anexei nr. 3, punctul 1 se abrogă.3. La anexa nr. 5, după punctul 3 se introduc trei noi puncte, punctele 4-6, cu următorul cuprins:"4. ACADEMIA EUROPEANĂ PENTRU HIV/SIDA ŞI BOLI INFECŢIOASE DIN BUCUREŞTI
      Învăţământ universitar - ciclul II
  Nr. Crt. Domeniul de li- cenţă Specializări/Programe de studii Forma de invăţă- mânt Număr de credite
  1 Sănătate Tehnici de caracterizare fenotipică a unor determinanţi moleculari ai virulenţei Zi 60
  2 Sănătate Identificarea de noi microorganisme în definirea relaţiei cauză-efect din punct de vedere patogenic Zi 60
  5. ŞCOALA DE STUDII ACADEMICE POSTUNIVERSITARE lt; lt;OVIDIU ŞINCAI gt; gt; DIN BUCUREŞTI
      Învăţământ postuniversitar
   
  Specializări/Programe de studii Număr de credite
  Management politic 60
  6. FUNDAŢIA lt; lt;NOUA EUROPĂ gt; gt; DIN BUCUREŞTI
      Învăţământ postuniversitar
   
  Specializări/Programe de studii Număr de credite
  Studii avansate postuniversitare în domeniul ştiinţelor umaniste şi sociale 60"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi inovării,Ecaterina AndronescuBucureşti, 19 august 2009.Nr. 943.----------