ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 2 iunie 1997pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 4 iunie 1997    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 29 iulie 1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 143/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 31 decembrie 1994, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 4 alineatul (3) se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) În cazurile în care hranirea unor categorii de personal nu se poate asigura potrivit alin. (1) sau (2), aceasta se va realiza prin agenţi economici, în limita plafonului caloric şi a structurii normei de hrana la care au dreptul, decontându-se în plus adaosul comercial negociat."2. La articolul 12, după primul alineat se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Sumele încasate potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) se pot utiliza şi pentru achiziţionarea materialelor, obiectelor de inventar şi serviciilor necesare desfăşurării activităţilor de producţie în gospodăriile agrozootehnice."  +  Articolul 2Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, aprobată prin Legea nr. 143/1994, cu modificările aduse ulterior şi cu cele din prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Victor Babiucp. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara---------------