HOTĂRÂRE nr. 963 din 26 august 2009pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 3 septembrie 2009  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, la capitolul IV "Îndeplinirea angajamentelor care decurg din contractele privind achiziţia de bunuri şi servicii", după numărul curent 1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 2, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Acţiuni şi categorii de cheltuieli Criterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
  0 1 2
  "2. Achiziţionarea de trenuri pentru metrou şi calea ferată în scopul modernizării parcului de material rulant a) existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii b) se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului"
  PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaMinistrul transporturilorşi infrastructurii,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 26 august 2009.Nr. 963.---------