HOTĂRÂRE nr. 960 din 20 august 2009privind structura accizei totale exprimată în echivalent euro pentru 1.000 de ţigarete
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 24 august 2009    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor notei din subsolul anexei nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncepând cu data de 1 septembrie 2009, structura accizei totale pentru nivelul accizei la ţigarete prevăzut în coloana 4 la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, este de 39,92 euro/1.000 de ţigarete plus 23% aplicate asupra preţului maxim de vânzare cu amănuntul declarat.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 august 2009.Nr. 960.-------