ORDIN nr. 2.524 din 20 august 2009privind nivelul accizei minime pentru ţigarete
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 24 august 2009    Având în vedere prevederile art. 177 alin. (1^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Nivelul accizei minime pentru ţigarete în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2009 inclusiv este de 58,24 euro/1.000 de ţigarete, respectiv de 217,61 lei/1.000 de ţigarete.  +  Articolul 2Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 614/2009 privind nivelul accizei minime pentru ţigarete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 1 aprilie 2009, se abrogă la data de 1 septembrie 2009.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Gheorghe PogeaBucureşti, 20 august 2009.Nr. 2.524.-------