ORDIN nr. 162 din 29 iulie 2009pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 13 august 2009    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, punctele 1, 2, 27-29, 33, 35 şi 47 se modifică şi vor avea următorul cuprins:"1. Ministerul Administraţiei şi Internelor2. Aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor.....................................................................27. Brigada Specială de Intervenţie «Vlad Ţepeş» a Jandarmeriei28. Batalionul 1 Jandarmi Special Intervenţie Antiteroristă şi Acţiuni Speciale29. Batalionul 2 Jandarmi Special Intervenţie.....................................................................33. Casa de Cultură a Ministerului Administraţiei şi Internelor.....................................................................35. Direcţia medicală.....................................................................47. Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor".2. La articolul 1, după punctul 47 se introduc douăzeci şi patru de noi puncte, punctele 48-71, cu următorul cuprins:"48. Direcţia generală control şi audit intern49. Direcţia generală management operaţional50. Centrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică51. Institutul de Studii pentru Ordine Publică52. Institutul de Prevenire şi Psihosociologie53. Serviciul transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române54. Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti55. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău56. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi57. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman58. Centrul de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor de Poliţie «Nicolae Golescu» Slatina59. Şcoala de Agenţi de Poliţie «Septimiu Mureşan» ClujNapoca60. Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră «Avram Iancu» - Oradea61. Unitatea Specială 78 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţională62. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj63. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt64. Şcoala de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române «Mihai Viteazul»65. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi «Gl. Gheorghe Magheru» Bumbeşti Jiu66. Centrul de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi «Negru Vodă» Câmpulung67. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Fraţii Buzeşti» Craiova68. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Codrii Vlăsiei» al Judeţului Ilfov69. Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani70. Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă «Pavel Zăgănescu» Boldeşti71. Centrul Chinologic Sibiu".3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-71."4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-71 fac parte integrantă din prezentul ordin."5. Anexele nr. 1, 2, 12, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 32, 33-35, 44 şi 47 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-15, care fac parte integrantă din prezentul ordin.6. După anexa nr. 47 se introduc douăzeci şi patru de noi anexe, anexele nr. 48-71, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 16-39, care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Viceprim-ministru,ministrul administraţieişi internelor,Dan NicaBucureşti, 29 iulie 2009.Nr. 162.  +  Anexa 1────────(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 490/2008)─────────────────────────────────────MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORÎnsemnul heraldic al Ministerului Administraţiei şi Internelor are la bază stema ţării.Elemente de compoziţie preluate din stema României:- scutul mare (exterior) albastru, încărcat cu o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, aripile deschise, cu ciocul şi ghearele roşii, în gheara dreaptă ţinând o spadă de argint.Însemnul heraldic al Ministerului Administraţiei şi Internelor se individualizează prin: a) ramura verde de măslin, simbol al păcii şi ordinii, care înlocuieşte buzduganul din stema ţării; b) scutul de mai mici dimensiuni, plasat pe pieptul acvilei, despicat de o linie, tăiat de două şi având în cele şase cartiere simboluri care desemnează cele mai importante structuri ale ministerului după cum urmează: 1. Inspectoratul General al Poliţiei Române - câmp albastru, încărcat în partea superioară cu o balanţă de aur cu talgerele în echilibru, iar în cea inferioară cu două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 2. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - câmp purpuriu, încărcat cu două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil; dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3. Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - câmp verde, încărcat cu o bornă de hotar de argint, având în partea de sus două spade albastre, încrucişate în săritoare, iar în cea de jos o ancoră neagră; borna are ca suporţi doi lei de aur, limbaţi roşu, afrontaţi; 4. Inspectoratul General al Jandarmeriei Române - în câmp, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată cu negru; 5. Administraţia - câmp albastru, încărcat cu un leu de aur născând dintr-o coroană deschisă, cu cinci fleuroane, ţinând cu labele anterioare un baston de acelaşi metal încărcat cu cinci flori de crin roşii şi manşonat de argint; 6. Arhivele Naţionale - câmp roşu, încărcat cu o făclie neagră, cu flacără de aur, aşezată în bară, peste care broşează un pergament desfăşurat, natural, poziţionat în bandă şi validat cu sigiliu ataşat roşu, cu bordură neagră, prins de suport cu şnur albastru.În partea inferioară, sub acvilă, deviza Ministerului Administraţiei şi Internelor scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).Semnificaţia elementelor însumate: a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atribuţiile instituţiei privind supravegherea aplicării legilor; b) securile consulare române - evocă atribuţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor în statul de drept, de garant al ordinii publice; c) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; d) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; e) borna cu ancora - evocă ideea de pază şi control al graniţelor ţării; f) spadele încrucişate - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă, sugerând în ansamblu ideea de străjuire permanentă a hotarelor ţării; g) leul - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui; h) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; i) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; j) cununa din frunze de stejar - forţă, putere, autoritate veche; k) coroana deschisă - perfecţiunea, iar prin extensie independenţa; l) crinul - figură onorabilă; demnitate, iar prin extensie aşteptarea binelui; m) bastonul - autoritate, echilibru, administraţia civilă; n) pergamentul desfăşurat - simbolizează menirea instituţiei de conservare şi protecţie a Fondului arhivistic naţional; o) făclia - evocă rolul Arhivelor Naţionale în dezvoltarea ştiinţei şi culturii; p) deviza îmbogăţeşte mesajul compoziţiei heraldice şi evidenţiază devotamentul celor care slujesc în acest minister faţă de normele democratice.  +  Anexa 2───────(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 490/2008)─────────────────────────────────────APARATUL CENTRAL AL MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORÎnsemnul heraldic al unităţilor aparatului central al Ministerului Administraţiei şi Internelor va păstra în compoziţie elemente din stema acestei instituţii, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în câmpul căruia, pe albastru, două ramuri de stejar, de aur, încrucişate în talpă, în săritoare, având între ele literele M A I, de acelaşi metal.Sub acvilă, pe o eşarfă albă, deviza scrisă cu litere majuscule negre: PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ŞI ORDINEA DE DREPT).Semnificaţia elementelor însumate: a) literele M A I - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor; b) ramurile de stejar încrucişate - forţa, puterea şi o autoritate veche.  +  Anexa 3───────(Anexa nr. 12 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOREmblema Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe argint, literele evp albastre. În exergă, între două ovale culcate (orizontale), liniare, de culoare neagră, legenda scrisă cu litere de aceeaşi culoare: * INSPECTORATUL NAŢIONAL PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR * M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate: a) literele evp - ev reprezintă prescurtarea prin trunchiere a cuvântului evidenţa, iar p sigla cuvântului persoanelor, ambele fiind integrate în denumirea unităţii; b) oval orizontal - ochiul care poate vedea toată realitatea; c) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Anexa 4───────(Anexa nr. 18 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE DATE PRIVINDEVIDENŢA PERSOANELOREmblema Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor are în centrul compoziţiei, pe fond albastru, un disc de argint, cu bordură şnurată, de la care pornesc spre exterior opt săgeţi de acelaşi metal, cu câte cinci creneluri, aşezate gironat şi alezate. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere majuscule de aceeaşi culoare pe fond argintiu: * CENTRUL NAŢIONAL DE ADMINISTRARE A BAZELOR DE DATE PRIVIND EVIDENŢA PERSOANELOR * M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate: a) discul - unitate, perfecţiune, iar prin extensie induce ideea centralizării datelor pe care unitatea le gestionează; b) crenelurile - ziduri, protecţie; c) săgeţile - pătrundere, deschidere, unificare, decizie, sinteză, învăţare rapidă, iar prin extensie sugerează schimburile informatice în cadrul bazelor de date; d) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Anexa 5───────(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Comenduirii Garnizoanei Bucureşti se prezintă după cum urmează: un scut triunghiular, cu marginile rotunjite şi cu bordură roşie, încărcat, pe albastru, cu un grifon de aur, limbat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o balanţă de argint, cu talgerele în echilibru. În exergă, între două cercuri liniare continue, legenda scrisă cu litere majuscule de culoare neagră: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * COMENDUIREA GARNIZOANEI BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate: a) grifonul de aur - forţă, putere, dificultate de învins; b) balanţa - actul de justiţie, puterea de a judeca drept; c) bordura - protecţie, recompensă.  +  Anexa 6────────(Anexa nr. 26 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIEEmblema Centrului de Psihosociologie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, pe albastru, se află litera Psi de culoare aurie. În exergă, între două cercuri liniare, continue, aurii, legenda scrisă cu litere majuscule de acelaşi metal, pe fond, de asemenea, albastru: * CENTRUL DE PSIHOSOCIOLOGIE * M.A.I.Semnificaţia elementelor însumate: a) Psi (psi) este a douăzeci şi treia literă a alfabetului grecesc şi reprezintă sigla cuvântului psihi (suflet), dar şi a psihologiei - ştiinţă cu caracter interdisciplinar care studiază interferenţele dintre psihologia personalităţii şi sociologie. Mai înseamnă (cu apex în dreapta sus) 700 sau al şapte sutelea, dar şi (cu apex în stânga jos) 700.000 sau al şapte sute miilea; b) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Anexa 7───────(Anexa nr. 27 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE "VLAD ŢEPEŞ" A JANDARMERIEIÎnsemnul heraldic al Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş" a Jandarmeriei se prezintă după cum urmează: în scut francez modern, pe albastru, o grenadă aprinsă de argint, asuprită de o lance de aur, încărcată cu trei ace de ceasornic roşii, susţinută la dextra de un leu rampant, de asemenea, de aur, limbat şi armat roşu, iar la senestra de un grifon rampant, de acelaşi metal, limbat şi armat roşu, ambele animale, afrontate, stând cu membrele posterioare pe câte un arabesc auriu. Scutul este trimbrat de un coif de argint, cu viziera coborâtă şi împodobit cu panaş purpuriu, aşezat trei sferturi la dreapta. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, s-a scris cu litere majuscule de aur: * BRIGADA SPECIALĂ DE INTERVENŢIE "VLAD ŢEPEŞ" A JANDARMERIEI.Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită; b) lancea - voinţa, dar este şi armă vorbitoare în heraldică, amintind şi de arma cu care, odinioară, domnitorul Vlad Ţepeş făcea dreptate în ţară; c) acele de ceasornic - precizia acţiunilor militare; d) grifonul - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins; e) leul de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; forţă, inteligenţă, vigilenţă, putere; f) coiful cu panaş - protecţia şi invulnerabilitatea; evocă codul de onoare al jandarmilor, capacitatea lor de a-şi face datoria în limitele legii.  +  Anexa 8───────(Anexa nr. 28 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────BATALIONUL 1 JANDARMI SPECIAL INTERVENŢIE ANTITERORISTĂ ŞI ACŢIUNI SPECIALEÎnsemnul heraldic al Batalionului 1 Jandarmi Special Intervenţie Antiteroristă şi Acţiuni Speciale din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş" a Jandarmeriei se prezintă după cum urmează: în scut de tip francez modern, pe albastru, un chevron roşu, încărcat cu un piolet de argint şi o ancoră de acelaşi metal, însoţit, în şef, la dextra, de trei săgeţi de argint, cu vârfurile în sus, aşezate două în săritoare, cea din mijloc în pal, la senestra, de o mână de aur, înaripată de argint, ţinând un pumnal de argint, înzestrat de aur, aşezat în pal, cu vârful în sus, iar în talpă de o grenadă de argint, aprinsă de acelaşi metal. Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eşarfă albă: CURAJUL ÎNVINGE MOARTEA.În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule de aur: * BATALIONUL 1 JANDARMI SPECIAL INTERVENŢIE ANTITERORISTĂ ŞI ACŢIUNI SPECIALE.Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită; b) pumnalul - justiţie şi onoare militară; c) mâna înaripată - forţă, stăpânire de sine, vigilenţă în expediţii militare; ilustrează capacitatea unităţii în spaţiul aerian; d) pioletul - ilustrează capacitatea unităţii în spaţiul montan; e) ancora - speranţă, fermitate; ilustrează capacitatea unităţii în mediul nautic; f) trei săgeţi - lupta împotriva celor care încalcă legea.  +  Anexa 9───────(Anexa nr. 29 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────BATALIONUL 2 JANDARMI SPECIAL INTERVENŢIEÎnsemnul heraldic al Batalionului 2 Jandarmi Special Intervenţie din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenţie "Vlad Ţepeş" a Jandarmeriei se prezintă după cum urmează: scut de tip francez modern, cu o bandă de argint, încărcată cu trei ace de ceasornic roşii, însoţită, în cartierul superior din stânga, de o spadă de argint, înzestrată de aur, aşezată în pal şi cu vârful în jos, iar în cartierul inferior din dreapta, de o grenadă de argint, aprinsă de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule de aur: * BATALIONUL 2 JANDARMI SPECIAL INTERVENŢIE.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - protecţie, apărare, ordine; b) spada - instrument al justiţiei; puterea de a separa vinovăţia de inocenţă; c) acele de ceasornic - precizia acţiunilor militare; d) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită.  +  Anexa 10────────(Anexa nr. 32 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURIÎnsemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut occidental de secol XX, albastru, cu un chevron de aur, însoţit, la dreapta şi la stânga, de două stele de argint, iar în vârf, de o grenadă aprinsă, de acelaşi metal; cu şeful roşu, încărcat cu un leu leopardat de aur, limbat şi armat roşu. În exergă, între două cercuri liniare, negre, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule de aur: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI OCHIURI.Semnificaţia elementelor însumate: a) grenada de argint - semn al jandarmeriei, indicând unitate de elită; b) stelele de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, înţelepciune; c) chevronul - piesă onorabilă evocând protecţia şi conservarea; d) leul leopardat de aur - un geniu pătrunzător şi prevăzător; inteligenţă, vigilenţă, putere; e) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii.  +  Anexa 11────────(Anexa nr. 33 la Ordinul nr. 490/2008)─────────────────────────────────────CASA DE CULTURĂ A MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOREmblema Casei de Cultură a Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, între două ramuri de lauri verzi, o liră portocalie peste care broşează o carte deschisă de argint. În exergă, între două cercuri liniare negre, legenda scrisă cu litere majuscule de aceeaşi culoare: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * CASA DE CULTURĂ.Semnificaţia elementelor însumate: a) cartea de argint - învăţământ, cultură, ştiinţă; b) lira - inspiraţia poetică şi muzicală; c) ramurile de lauri - simbol al gloriei şi al minţii.  +  Anexa 12────────(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUIInsigna Corpului de control al ministrului va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, pe un munte verde, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, aşezată în pal, în cea stângă, o balanţă de acelaşi metal, cu talgerele în echilibru.Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă, deviza scrisă cu litere majuscule negre: LEX ET IUSTITIA (LEGE ŞI DREPTATE).În exergă, între un cerc liniar auriu la interior şi la exterior unul auriu şi un altul albastru împodobit cu zece coroane deschise, cu câte trei fleuroane, intercalate de alte zece fleuroane mai mici, de asemenea, de aur, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule de acelaşi metal: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI.Semnificaţia elementelor însumate: a) leul de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă; c) ghearele de leu roşii - forţa corpului; d) spada - forţa şi puterea dominantă, atunci când este ţinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; e) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; f) coroana deschisă - perfecţiune; g) muntele verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă.  +  Anexa 13────────(Anexa nr. 35 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA MEDICALĂÎnsemnul heraldic al Direcţiei medicale va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: în scutul exterior, pe albastru, o acvilă cruciată de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, în al cărui câmp, pe purpuriu, un baston de aur, manşonat de argint, dispus în pal, pe care este încolăcit un şarpe, de asemenea, de aur.Sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră, pe o eşarfă albă: PRIMUM NON NOCERE (ÎN PRIMUL RÂND SĂ NU FACI RĂU).Semnificaţia elementelor însumate:- şarpele de aur încolăcit pe baston - medicina.  +  Anexa 14────────(Anexa nr. 44 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "TOMIS" CONSTANŢAÎnsemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Tomis" Constanţa din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, albastru, cu o bandă aurie, încărcată cu un arbore natural cu rădăcini şi cu două stele roşii, având în cartierul superior din stânga un cap de leu de acelaşi metal, iar în cartierul inferior din dreapta o grenadă aprinsă de argint. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "TOMIS" CONSTANŢA.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) stelele roşii - oamenii; c) arborele cu rădăcini: rădăcinile colaborarea dintre structuri; trunchiul pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; d) capul de leu de aur - vigilenţa; e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.  +  Anexa 15────────(Anexa nr. 47 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────EDITURA MINISTERULUI ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOREmblema Editurii Ministerului Administraţiei şi Internelor se prezintă după cum urmează: în centrul compoziţiei, într-un triunghi vidat (delta), în registrul inferior, literele EMAI de argint, unde literele MAI sunt aşezate sub bara superioară a literei E, care se prelungeşte şi atinge latura din dreapta a triunghiului. În registrul superior, o carte deschisă, de asemenea, de argint.Semnificaţia elementelor însumate: a) triunghiul - putere, stabilitate, legătura dintre om, tehnologie şi mediu; b) literele EMAI - sigla editurii; c) cartea deschisă - învăţământ, ştiinţă, cultură, editare.  +  Anexa 16────────(Anexa nr. 48 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ CONTROL ŞI AUDIT INTERNÎnsemnul heraldic al Direcţiei generale control şi audit intern din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va păstra în compoziţie elemente din stema acestei instituţii, după cum urmează: în scut, pe albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei un alt scut de dimensiuni mai mici, în care, pe albastru, deasupra unui munte verde, un leu rampant, de aur, limbat şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă superioară o spadă naturală, înzestrată de aur, aşezată în pal, în cea stângă, o balanţă de acelaşi metal, cu talgerele în echilibru.Sub acvila cruciată, pe o eşarfă albă s-a scris cu litere majuscule negre deviza: LEX ET IUSTITIA (LEGE ŞI DREPTATE).Semnificaţia elementelor însumate: a) leul de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba leului - puterea (malefică sau benefică) prin vorbă; c) ghearele de leu roşii - forţa unităţii; d) spada - forţa şi puterea dominantă, atunci când este ţinută în mână; capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; e) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în însemnul de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; f) muntele verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă.  +  Anexa 17────────(Anexa nr. 49 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT OPERAŢIONALÎnsemnul heraldic al Direcţiei generale management operaţional va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut, roşu, cu un stejar natural, cu ghinde de aur, smuls, acostat de două chei afrontate, de acelaşi metal; cu un şef albastru, încărcat cu un bezant de argint, acostat de patru ace de ceasornic acolate, de acelaşi metal, două la dreapta şi două la stânga. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * DIRECŢIA GENERALĂ MANAGEMENT OPERAŢIONAL.Semnificaţia elementelor însumate: a) stejarul smuls - putere, soliditate; merit obţinut; autoritate veche; rădăcinile - colaborarea cu alte structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; b) cheile afrontate - prudenţă, putere interioară; c) acele de ceasornic - executarea de mari planuri militare cu mijloace lente; d) bezantul - resursele financiare şi materiale folosite în acţiunile întreprinse de unitate; activitatea de evidenţă, păstrare, confecţionare şi distribuire a matricelor sigilare în cadrul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor; e) şeful albastru - superioritate; capacitatea de a coordona structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Anexa 18────────(Anexa nr. 50 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL NAŢIONAL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂCentrul Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică s-a organizat, în baza Hotărârii Guvernului nr. 373/2008 privind organizarea, funcţionarea şi compunerea Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică, în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca structură interinstituţională de suport decizional pentru managementul acţiunilor în situaţii de criză în domeniul ordinii publice, şi este compus din următoarele instituţii publice centrale: 1. Ministerul Administraţiei şi Internelor; 2. Ministerul Apărării Naţionale; 3. Ministerul Afacerilor Externe; 4. Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti; 5. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale; 6. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii; 7. Ministerul Mediului; 8. Ministerul Economiei; 9. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; 10. Ministerul Sănătăţii; 11. Serviciul Român de Informaţii; 12. Serviciul de Protecţie şi Pază; 13. Serviciul de Informaţii Externe; 14. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale. Însemnul heraldic al Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică are la bază stema ţării şi stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, anume: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut albastru, cu un cerc de argint, având în interior un grifon, de acelaşi metal, limbat şi armat roşu, ţinând cu laba dreaptă anterioară un stejar natural, smuls, cu ghinde de aur şi cu paisprezece rădăcini. În laba stângă poartă un scut de dimensiuni mai mici, argintiu, încărcat cu trei căpriori negri; cu şef albastru, încărcat cu o cheie de aur. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ROMÂNIA * CENTRUL NAŢIONAL DE CONDUCERE A ACŢIUNILOR DE ORDINE PUBLICĂ.Semnificaţia elementelor însumate: a) grifonul - forţa cu viteza; obstacol de surmontat, dificultate de învins; b) limba şi ghearele roşii - forţa centrului naţional amintit mai sus; c) stejarul smuls - putere, soliditate; merit obţinut; autoritate veche; rădăcinile - colaborarea dintre cele paisprezece instituţii; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; d) căpriorii - perseverenţă şi fermitate; protecţie şi conservare; luptători viteji care se opun cu curaj şi rezistă în faţa celor care încalcă legea; e) scutul - apărare, protecţie; f) şeful albastru - superioritate; capacitatea de a coordona centre similare la nivel naţional; g) cheia de aur - reuşita; h) cercul de argint - unitatea şi colaborarea în sânul Centrului Naţional de Conducere a Acţiunilor de Ordine Publică; baza de date.  +  Anexa 19────────(Anexa nr. 51 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂÎnsemnul heraldic al Institutului de Studii pentru Ordine Publică se prezintă după cum urmează: în scut triunghiular, cu marginile rotunjite, pe albastru, două făclii negre, cu flacăra de aur, încrucişate în săritoare, având deasupra o stea de argint. În şef, pe roşu, o carte deschisă, naturală. În exergă, între două cercuri liniare continue, legenda scrisă cu litere majuscule de culoare neagră: * MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR * INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ.Semnificaţia elementelor însumate: a) făclia - ştiinţa; b) steaua de argint - cultură, ştiinţă, înţelepciune; c) cartea - învăţământ.  +  Anexa 20────────(Anexa nr. 52 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSTITUTUL DE PREVENIRE ŞI PSIHOSOCIOLOGIEÎnsemnul heraldic al Institutului de Prevenire şi Psihosociologie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, cu o bandă de argint încărcată cu credinţa de carnaţie, cu mânecile roşii şi cu două stele, de asemenea, roşii, având în cartierul superior din stânga un copac smuls de aur, iar în cartierul inferior din dreapta o spadă de argint, înzestrată de aur.În exergă, între două cercuri liniare, legenda scrisă cu litere majuscule negre pe fond argintiu: * INSTITUTUL DE PREVENIRE ŞI PSIHOSOCIOLOGIE * I.G.P.R.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) credinţa - unitate, colaborare; c) mânecile roşii - personalul din cadrul unităţii va fi ferit de spirite rele în misiunile pe care le întreprinde; d) stelele roşii - oamenii; e) copacul smuls: rădăcinile - colaborarea dintre structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; f) spada - capacitatea de a face dreptate, de a separa vinovăţia de inocenţă; g) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 21────────(Anexa nr. 53 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────SERVICIUL TRANSPORTURI DIN CADRUL INSPECTORATULUI GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNEÎnsemnul heraldic al Serviciului transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în furcă: în cartierul 1, pe roşu, o stea de argint, în cartierul 2, pe argint, un zbor negru, iar în cartierul 3, pe albastru, o ancoră, de asemenea, de argint.În exergă, între două cercuri liniare, legenda scrisă cu litere majuscule de culoare neagră: * SERVICIUL TRANSPORTURI * I.G.P.R.Semnificaţia elementelor însumate: a) zborul - hieroglifa vigilenţei în expediţiile militare; ilustrează capacitatea poliţiei transporturi în spaţiul aerian; b) ancora - speranţă, fermitate; evocă capacitatea serviciului în mediul naval; c) steaua de argint în câmp roşu - transportul feroviar; d) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Anexa 22────────(Anexa nr. 54 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, cu o bandă argintie încărcată cu cinci stele roşii, având în cartierul superior din stânga o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru, iar în cartierul inferior din dreapta, credinţa de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eşarfă albă: SIGURANŢĂ ŞI ÎNCREDERE.În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule de acelaşi metal, pe fond albastru: * DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie, siguranţă; ordine; b) stelele roşii - oamenii; c) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; d) credinţa - unitate, colaborare.  +  Anexa 23────────(Anexa nr. 55 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BACĂUÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe albastru, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; în cartierul 2, pe roşu, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare, iar în cartierul 3, pe argint, un munte verde, cu trei creşte.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * BACĂU.Semnificaţia elementelor însumate: a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului, de garant al ordinii publice; c) muntele verde - grandoare, înţelepciune şi demnitate sublimă; element preluat de la stema judeţului pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 24────────(Anexa nr. 56 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN CĂLĂRAŞIÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, scartelat: 1. pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; 2. pe albastru, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare; 3. pe albastru, un caduceu de argint; 4. pe roşu, un călăraş cu barbă, purtând haine, pelerină, cizme, căciulă, puşca la spate, raniţa şi sabia la şoldul drept, ţinând cu mâinile frâul şi stând călare pe un cal aflat în salt, totul de argint.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * CĂLĂRAŞI.Semnificaţia elementelor însumate: a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c) caduceul de argint - reputaţie de merite reale; d) călăraşul - armă vorbitoare, făcând referire la denumirea judeţului pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 25────────(Anexa nr. 57 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN TELEORMANÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Teleorman din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru; în cartierul 2, pe albastru, două securi consulare române, naturale, încrucişate în săritoare, iar în cartierul 3, pe argint, un arbore verde, smuls.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * TELEORMAN.Semnificaţia elementelor însumate: a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor; b) securile consulare române - evocă atribuţiile inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice; c) arborele smuls: rădăcinile - colaborarea dintre structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe.  +  Anexa 26────────(Anexa nr. 58 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PREGĂTIRIIAGENŢILOR DE POLIŢIE "NICOLAE GOLESCU" SLATINAÎnsemnul heraldic al Centrului de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor de Poliţie "Nicolae Golescu" Slatina din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu un leu rampant, cu coada ridicată, limbat, aprins şi armat roşu, ţinând în laba dreaptă anterioară un pumnal poziţionat în pal şi cu vârful în sus, iar în cea stângă o carte deschisă, totul de aur.Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: SEMPER DISCAMUS (SĂ ÎNVĂŢĂM MEREU).În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * CENTRUL DE FORMARE ŞI PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII AGENŢILOR DE POLIŢIE * "NICOLAE GOLESCU" SLATINA.Semnificaţia elementelor însumate: a) leul de aur - putere, autoritate, forţă, curaj, inteligenţă, energie în serviciul binelui; b) limba, ochii şi ghearele roşii - forţa centrului; c) pumnalul - justiţie şi onoare; d) cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii.  +  Anexa 27────────(Anexa nr. 59 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE"SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCAÎnsemnul heraldic al Şcolii de Agenţi de Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, albastru, încărcat cu o cetate de argint, rostuită negru, deschisă şi ajurată albastru, având deasupra două ramuri de lauri de aur, iar în şef o carte deschisă de argint.Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: PER ASPERA AD ASTRA (PE CĂI GRELE PÂNĂ LA STELE).În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de argint, pe fond roşu: * ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE * "SEPTIMIU MUREŞAN" CLUJ-NAPOCA.Semnificaţia elementelor însumate: a) cetatea - protecţie, apărare; nobleţe veche; b) ramurile de lauri - victoria; c) cartea deschisă - învăţământ, cultură, individualizând menirea unităţii.  +  Anexa 28─────────(Anexa nr. 60 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEIDE FRONTIERĂ "AVRAM IANCU" - ORADEAÎnsemnul heraldic al Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră "Avram Iancu" - Oradea din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, verde, cu o bornă de hotar, de argint, încărcată în partea superioară cu două spade albastre încrucişate în săritoare, sprijinită de doi lei afrontaţi, de aur, limbaţi roşu. Deasupra bornei, în şef, o stea de argint.Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule de culoare neagră pe o eşarfă albă: HONOR ET DIGNITAS (ONOARE ŞI DEMNITATE).În exergă, între două cercuri liniare argintii, legenda scrisă cu litere majuscule, de argint, pe fond albastru: * ŞCOALA DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR POLIŢIEI DE FRONTIERĂ * "AVRAM IANCU" - ORADEA.Semnificaţia elementelor însumate: a) borna cu spadele încrucişate - evocă ideea de pază şi control pentru hotarele ţării; b) leii de aur - putere, autoritate, forţă, înţelepciune, energie în serviciul binelui; c) steaua de argint - ştiinţă, cultură, unitate de învăţământ.  +  Anexa 29────────(Anexa nr. 61 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────UNITATEA SPECIALĂ 78 JANDARMIPAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂÎnsemnul heraldic al Unităţii Speciale 78 Jandarmi Pază şi Protecţie Instituţională din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut scartelat, având în primul cartier, pe albastru, un leopard de aur, limbat şi armat roşu; în cartierul al doilea, pe roşu, două halebarde de argint, poziţionate în săritoare; în cartierul al treilea, pe roşu, o grenadă aprinsă de argint; în ultimul cartier, al patrulea, o cheie de aur, dispusă în pal.În partea inferioară, sub scut, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: PATRIA ESTE LEGEA NOASTRĂ.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur: * UNITATEA SPECIALĂ 78 JANDARMI * PAZĂ ŞI PROTECŢIE INSTITUŢIONALĂ.Semnificaţia elementelor însumate: a) leopardul - geniu pătrunzător şi prevăzător; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; b) limba şi ghearele roşii - forţa unităţii; c) halebardele - paza şi protecţia obiectivelor; d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară; e) cheia - siguranţă şi putere.  +  Anexa 30────────(Anexa nr. 62 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN CLUJÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: în primul cartier, pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, având în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; în cartierul al doilea, pe roşu, o carte deschisă de argint, iar în cartierul al treilea, pe verde, un snop de spice de grâu, de aur.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * CLUJ.Semnificaţia elementelor însumate: a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţă, putere, autoritate veche; d) cartea - ştiinţă, învăţământ, cunoaştere; element care se regăseşte în stema actuală a judeţului unde unitatea îşi desfăşoară activitatea; e) snopul de spice - element heraldic din domeniul florei, preluat din vechea stemă a judeţului Cluj.  +  Anexa 31────────(Anexa nr. 63 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLTÎnsemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, albastru, despicat de un pal subţire, ondulat, de argint, având, în cartierul din dreapta, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul din stânga, un turn cu şase creneluri, de argint, rostuit şi deschis negru, cu trei ferestre, dispuse 2:1, ajurate de aceeaşi culoare.În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * OLT.Semnificaţia elementelor însumate: a) rombul - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă; b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română; c) cununa din frunze de stejar - forţă, putere, autoritate veche; d) palul ondulat - râul Olt care trece prin judeţul cu acelaşi nume; e) turnul crenelat - protecţie; element care face referire la stema judeţului Olt, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.  +  Anexa 32────────(Anexa nr. 64 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU OFIŢERIA JANDARMERIEI ROMÂNE "MIHAI VITEAZUL"Însemnul heraldic al Şcolii de Aplicaţie pentru Ofiţeri a Jandarmeriei Române "Mihai Viteazul" din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, cu o bandă argintie încărcată cu un copac smuls de culoare verde şi cu două stele roşii, având în cartierul superior din stânga, pe roşu, o carte deschisă de argint, iar în cel inferior din dreapta, pe albastru, un delfin de aur.Sub scut, deviza scrisă cu litere majuscule negre pe o eşarfă albă: FORŢĂ ŞI INTELIGENŢĂ.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond albastru: * ŞCOALA DE APLICAŢIE PENTRU OFIŢERI A JANDARMERIEI ROMÂNE "MIHAI VITEAZUL".Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie, ordine; b) cartea deschisă de argint - învăţământ, cunoaştere; evocă menirea unităţii; c) arborele smuls: rădăcinile - colaborarea dintre structuri; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; d) stelele roşii - oamenii; e) delfinul de aur - inteligenţa.  +  Anexa 33────────(Anexa nr. 65 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI"GL. GHEORGHE MAGHERU" BUMBEŞTI JIUÎnsemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi "Gl. Gheorghe Magheru" Bumbeşti Jiu din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, albastru, cu o bandă argintie, încărcată cu credinţa roşie, având în cartierul superior din stânga o stea, de asemenea, de argint, iar în cartierul inferior din dreapta o grenadă aprinsă, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare roşii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, aurii: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI * "GL. GHEORGHE MAGHERU" BUMBEŞTI JIU.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate, colaborare; c) steaua de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă; d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.  +  Anexa 34────────(Anexa nr. 66 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRIICADRELOR JANDARMI "NEGRU VODĂ" CÂMPULUNGÎnsemnul heraldic al Centrului de Perfecţionare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi "Negru Vodă" Câmpulung din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut francez modern, albastru, cu o bandă roşie, cu filiere de argint, încărcată cu o spadă de acelaşi metal, poziţionată cu vârful în jos, având în cartierul superior din stânga o stea, de asemenea, de argint, iar în cartierul inferior din dreapta o grenadă aprinsă, de acelaşi metal. În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII CADRELOR JANDARMI * "NEGRU VODĂ" CÂMPULUNG.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - apărare, protecţie; ordine; b) steaua de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, cunoaştere; c) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; justiţia; curaj, vitejie; d) grenada aprinsă - jandarmeria; unitate de elită.  +  Anexa 35────────(Anexa nr. 67 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVAÎnsemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Fraţii Buzeşti" Craiova din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, un scut triunghiular, cu marginile rotunjite, roşu, cu o bandă de argint, încărcată cu un arbore smuls, verde, şi două stele roşii, având în cartierul superior din stânga un leu rampant, cu coada ridicată şi cu vârful acesteia curbat în jos, ţinând în laba dreaptă anterioară o spadă, poziţionată în bară, în stânga o cruce dispusă în pal, totul de aur, iar în cartierul inferior din dreapta o grenadă aprinsă de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA.Semnificaţia elementelor însumate: a) banda - protecţie, apărare, ordine; b) copacul smuls: rădăcinile - colaborarea dintre structuri din ţară şi din străinătate; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe; c) stelele roşii - oamenii; d) leul de aur - un luptător prudent întâmpinat cu onoruri; putere, autoritate, forţă, curaj, înţelepciune, energie în serviciul binelui; în cazul de faţă este armă vorbitoare, făcând legătura cu stema fraţilor Buzeşti, întrucât poartă spada şi crucea; e) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară.  +  Anexa 36────────(Anexa nr. 68 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"CODRII VLĂSIEI" AL JUDEŢULUI ILFOVÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Codrii Vlăsiei" al Judeţului Ilfov din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat şi în partea superioară despicat: în cartierul 1, pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; în cartierul 2, pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat, iar în cartierul 3, pe albastru, siluetele Sfinţilor Constantin şi Elena, încoronate şi nimbate, flancând o biserică stilizată, totul de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "CODRII VLĂSIEI" AL JUDEŢULUI ILFOV.Drapelul distinctiv al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Codrii Vlăsiei" al Judeţului Ilfov va avea culoarea purpurie, cu lungimea flamurei egală cu 1,5 din lăţime. Însemnul heraldic de mai sus, exceptând fondul negru peste care este plasată acvila şi cel din exergă, se va aplica pe centru, pe avers şi pe revers, simetric faţă de marginile superioară şi inferioară, respectiv stânga şi dreapta ale drapelului.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) Sfinţii Constantin şi Elena şi biserica - apar şi în vechea heraldică teritorială şi sunt patronii spirituali ai judeţului Ilfov, flancând Mănăstirea Snagov.  +  Anexa 37────────(Anexa nr. 69 la Ordinul nr. 490/2008)──────────────────────────────────────CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRIIPENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ CIOLPANIÎnsemnul heraldic al Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă Ciolpani din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: în cartierul 1, pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; în cartierul 2, pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat, iar în cartierul 3, pe albastru, o carte deschisă, de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * CENTRUL NAŢIONAL DE PERFECŢIONARE A PREGĂTIRII PENTRU MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ CIOLPANI * I.G.S.U.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) cartea - ştiinţă, învăţământ, individualizând menirea unităţii; e) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; f) literele I. G. S. U. - sigla Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Anexa 38────────(Anexa nr. 70 la Ordinul nr. 490/2008)────────────────────────────────────────ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ"PAVEL ZĂGĂNESCU" BOLDEŞTIÎnsemnul heraldic al Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă "Pavel Zăgănescu" Boldeşti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă se prezintă după cum urmează: pe fond negru, un scut francez medieval, albastru, triunghiular, cu marginile rotunjite, aurii, cu o fascie roşie încărcată cu o cheie de aur, având în cartierul superior două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint, iar în cartierul inferior o stea de argint având pe mijloc un inel de acelaşi metal, în interiorul căruia, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat, în care este înscrisă o cruce, de asemenea, alezată, de argint.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule de aur, pe fond negru: * ŞCOALA DE SUBOFIŢERI DE POMPIERI ŞI PROTECŢIE CIVILĂ "PAVEL ZĂGĂNESCU" BOLDEŞTI * I.G.S.U.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) fascia roşie - onoare; e) cheia de aur - reuşita; f) steaua de argint - unitate de învăţământ, ştiinţă, instrucţie; g) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; h) crucea de argint - colaborarea cu unităţile medicale pentru ajutorarea victimelor unor accidente; i) inelul - încredere, autoritate; unitatea şi colaborarea în cadrul şcolii; j) literele I. G. S. U. - sigla Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Anexa 39────────(Anexa nr. 71 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────CENTRUL CHINOLOGIC SIBIUÎnsemnul heraldic al Centrului Chinologic Sibiu se prezintă după cum urmează: pe fond auriu, un scut albastru, încărcat cu un cap de câine de aur, limbat şi aprins roşu, având dedesubt o carte deschisă, de asemenea, de aur, de la care pornesc în sus două ramuri din frunze de stejar, de acelaşi metal, înconjurând, pe flancuri, animalul.În exergă, între două cercuri liniare negre, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * ROMÂNIA * CENTRUL CHINOLOGIC SIBIU.Semnificaţia elementelor însumate: a) capul de câine - fidelitate, ascultare, recunoştinţă; figură care face referire la profilul unităţii; b) limba şi ochii roşii - forţa unităţii; c) ramurile de stejar - forţă, putere; emblemă a victoriei; d) cartea deschisă - învăţământ, cunoaştere._________